Dal ze spornch koment se objevil pod fotografi dtte s pznaky covidu-19. Myslm, e jste tomu dtti veteli na sliznici njakou chemiklii, aby onemocnlo a vy jste to mohli dt na Facebook, napsal tyiaticetilet mu z Rakovnicka.

Okresn soud Plze-msto mue zprostil obaloby z en poplan zprvy, co potvrdil tak Krajsk soud v Plzni. Nelo pr o trestn in. Nejvy sttn zstupce Igor St s tm vak nesouhlasil.

Mu se podle nj dopustil en poplan zprvy a jeho pspvky jednoznan mly ve vztahu k veejnosti ohroovac inek. Nejvy sttn zstupce poukzal napklad na to, e se ily v dob mimodn vypjat spoleensk atmosfry.

Stalo se tak toti za stavu bezprecedentnho plonho ohroen zdrav a ivot obyvatel v souvislosti s prokznm vskytu koronavirov nkazy, kterou byla spolenost v t dob vrazn poznamenna, stlo v dovoln.

Nejvy soud ve svm rozhodnut pisvdil dovolac argumentaci nejvyho sttnho zstupce, e jednn obvinnho napluje vechny znaky zloinu en poplan zprvy, uvedl Stv mluv Petr Mal.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.