Mu podle policie 19. nora v noci prohodil velkm kamenem sklennou vpl dve a vnikl do prodejny. Kladivem rozbil vitrnu, ze kter vzal pes 90 zlatch perk, nkter ozdoben diamanty. Pot i s kradenmi vcmi zmizel.

Kriminalist po zhldnut kamerovch zznam z okol staroitnictv zjistili, e podezel se nedaleko ubytoval, krtce po vloupn ale odcestoval ze zem. V tu dobu u znali jeho totonost, a tak informovali sv zahranin kolegy. Po nkolika dnech mu do eska picestoval pes ti stty.

Detektivov podezelho zadreli ihned pot, co vystoupil na hlavnm ndra v Praze z vlaku. Pi vslechu se k inu piznal. Dky mezinrodn spoluprci udlali kriminalist domovn prohldku v jeho rodn zemi, pi kter nalezli i st odcizench perk.

Dle po zadren vyplynulo najevo, e se obdobn trestn innosti dopustil i v nkolika dalch sttech Evropy, dodal Hrdina.

Z kter zem zadren pochz, policie neuvedla. Cizinec je sthn vazebn.

Mapy poskytuje © SHOCart a pispvatel OpenStreetMap. Spolenost SHOCart je tradin vydavatel turistickch a cykloturistickch map a atlas. Vce na www.shocart.cz

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.