Dm v harmonii s okolm, takov byla vize Newyorana Kingmana Brewstera pi plnovn modernho rodinnho bydlen na lenitm pobe ostrova Fogo v Kanad. Vsledkem je stavba, kter spojuje nejvy rove komfortu s krsou prody.

Kly jsou praktick pro stavbu na nerovnm ternu, zrove vak vzdvaj hold typickm devnm domkm, ve kterch rybi zpracovvaj lovky.

Fogo Island (v pekladu znamen fogo ohe) je mon ponkud pekvapiv nzev: ostrov le v ledov chladnm a drsnm severnm Atlantiku v provincii Newfoundland, a tedy doslova na konci svta, a to i na kanadsk pomry.

dce osdlen ostrov m plochu 254 km², nerodn krajina je domovem asi 2 700 obyvatel, kte ij pevn v malch devnch domech natench pestrmi barvami. Typick jsou domy na klech s terasovitmi moly podl pobe.

Jejich design pochz z doby, kdy byl lov tresky hlavnm zdrojem pjm zdejch obyvatel. Devn konstrukce postaven na klech nad ocenem byly spojen s hlavnm obydlm a slouily jako prostor pro zpracovn a suen ulovench ryb.

Rodina pijela na pr msc, zstala natrvalo

Novostavba ve vesnici Joe Batts Arm, navren a postaven architektem Kingmanem Brewsterem, je npadn modern. Brewster pochz z New Yorku a ped vce ne deseti lety se s rodinou pesthoval z Brooklynu v New Yorku na Fogo Island.

Rodina se ped vce ne deseti lety pesthovala z Brooklynu v New Yorku na Fogo Island.

Pestoe tam pvodn pijeli jen na pr msc, zstali natrvalo. Kingman Brewster od t doby s respektem propojuje svj smysl pro modern design a pohodl s mstn pvodn architekturou, toho je dkazem i jeho dm: budova stoj zsti na klech, take se lehce vzn nad skalnatou krajinou.

Kly jsou praktick pro stavbu na nerovnm ternu, zrove vak vzdvaj hold typickm devnm domkm, ve kterch rybi zpracovvaj lovky.

Mstn architekturu pipomnaj i mal tvercov okna. Rmuj pohledy zevnit jako pasparta a osvtluj jako reflektory zajmav detaily v rozlehl krajin. Naproti tomu velk okna a posuvn jednotky poskytuj nim neruen vhled do dechberoucho okol a umouj zaplavit mstnosti co nejvtm mnostvm dennho svtla.

O to se postaraly okenn a posuvn systmy vyroben z PVC-U a hlinku, idelnch materil pro poadavky nronho architekta i drsn prody.

Okna pinej pocit pohody

Newfoundland je jednou z nejchladnjch oblast v Kanad s prmrnou denn teplotou pouhch osm stup. Pokud m bt dm tulnm domovem, pak je zkladnm pedpokladem vysoce tepeln izolovan pl᚝ budovy, zvlt pokud je clem oteven design s co nejvt transparentnost.

Vizuln se zd, e obytn prostor sah a k horizontu. thl profily hlinkovho okennho systmu tomu napomhaj.

Proto si architekt zvolil okenn systm Schco Livlng 82 AS PVC-U. S vynikajcmi hodnotami tepeln izolace rmu Uf = 1,0 W/(m²K) a celho okna Uw = 0,90 W/(m²K) vytvej tyto systmy pocit pohody, protoe ani v nejkrutj zim vnitn teplota rmu nikdy vrazn nekles pod teplotu mstnosti. Dky tsnic technologii je inn a trvale zabrnno prvanu a kondenzaci vlhkosti na oknech.

Tot plat o posuvnch systmech se zdvihem od stejnho vrobce, kter maj tepeln-izolan parametry na rovni nzkoenergetickho domu a vytvej pjemn vnitn klima.

Dky vysok rovni odolnosti poskytuje posuvn systm nejlep ochranu bez ohledu na povtrnostn podmnky. Inovativn posuvn systm se zdvihem je i neuviteln praktick, lze jej vybavit elektrickm pohonem, take i velk posuvn jednotky mete snadno a pohodln otevrat a zapojit je do chytr domcnosti.

Budova stoj zsti na klech, take se lehce vzn nad skalnatou krajinou.

Nulov prh zajiuje naprosto snadn pstup bez nebezpe zakopnut.

Zdraznit je teba tsnn mezi kdlem a rmem, protoe probh dokola ve vce rovnch, a zabrauje tak vskytu prvanu a kondenztu.

Cradle to Cradle

Vzhledem k pomrn vtrnmu poas na ostrov Fogo by vechna velk otvrav okna byla nepraktick, proto na dvou mstech dostaly pednost pevn prvky o rozmrech 2,4 2,8 m.

Kingman Brewster zvolil hlinkov okenn systm SchcoAWS 75.Sl+ (Super Insulated), kter dky svm obzvlt zkm profilm kombinuje vizuln lehkost s vysokou stabilitou hlinku.

Jen nkter prosklen plochy jsou zrove i posuvn.

I pes svou velikost se systm vyznauje vynikajc tepelnou izolac s hodnotami Uf ji od 0,92 W/(m²K) pi zkladn hloubce 75 mm. Mraziv teploty v interiru tak vbec nepoctte, i kdy se snh zd bt tm na dotek.

Hlinkov systm s certifikac Cradle to Cradle rovn pispv k dosaen udritelnho konceptu budovy: je 100% recyklovateln a po demonti bude moci bt jednou znovu zpracovn na vysoce hodnotn suroviny v pvodn kvalit.

Barevn sladn

I kdy nkter okna, posuvn dvee a pevn prvky jsou vyroben z hlinku a jin z PVC-U, aby splovaly konstrukn, pohledov a tepeln izolan poadavky, nem to dn vliv na jednotn design plt budovy.

Rzn komponenty maj toti stejnou barvu profilu (bl zevnit, antracitov ed zvenku), take na pohled rozdl nepoznte. To dodv exteriru budovy klidn, minimalistick vzhled a pomh j splynout s okolm.

Newfoundland je jednou z nejchladnjch oblast v Kanad s prmrnou denn teplotou pouhch osm stup.

Detaily projektu

Architekt: Kingman Brewster (kingman brewster studio)

Pouit systmy Schco:

  • hlinkov okna Schco AWS 75.SI+
  • okna z PVC-U Schco LivIng 82 AS Classic
  • posuvn systm se zdvihem z PVC-U Schco LivIngSlide
  • dvee z PVC-U Schco LivIng 82 AS

Dokoneno: bezen 2023

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.