Cestu od hledn pozemku a po hotovou stavbu si proli architekti s klienty opravdu celou. Klienti v dan lokalit bydleli a v nabdce mstnch pozemk se docela orientovali. Rozpoet na dm nebyl nijak velik, a tak se snaili podit men parcelu, kter by po zastavn nabzela jet kousek zahrady.

Dal zajmav nvtvy najdete v asopise Bydlen.

To se povedlo v bval vesnici, kterou pozdji pohltilo ostravsk sdlit Poruba. Zbyl zk pruh rodinn zstavby, kterou od sdlit oddluje sbrn silnice a park s rybnkem.

Aby byl maximln vyuit pozemek, architekti stavbu umstili na hranici s veejnm prostranstvm a s minimlnmi odstupy od dalch dvou hranic pozemku. Muselo bt zohlednno i to, e pes pozemek vede ochrann psmo podzemnho vysokho napt.

Na souasn problm nedostatku vody dm reaguje vlastn studnou a podzemnm zsobnkem na uitkovou vodu jmanou ze stechy domu a terasy. Majitel tak pvodn uvaovali o elektrick kompostovac toalet, kter se pouv na chatch a poskytuje stejn uivatelsk komfort jako splachovac WC, nen vak napojen na vodu ani na kanalizaci. Ta vede toti od domu dost daleko. Nakonec se vak kvli adm museli na kanalizaci pipojit.

Oteven dispozice

Na zastavn ploe pouhch 72 m2 se povedlo vytvoit komfortn bydlen pro tlennou rodinu. Dm je netradin nejen fasdou, ale i mnohm dalm. Je definovn jako difzn oteven devostavba s fasdou z cetrisovch desek. Vnitn obvodov stny jsou z nablenho sdrokartonu, dal prvky z bukov pekliky. Podhledy galeri tvo piznan stropnice a zklop.

Zvltnost je oteven dispozice, kdy jedin uzavrateln mstnosti jsou koupelna, toaleta a pracovna. Dtsk pokoj a lonice rodi v pate jsou propojeny s pevenm hlavnm obytnm prostorem jen posuvnmi dvemi a zvsy, kter mohou v budoucnu nahradit lehk posuvn panely.

Netradin oteven dispozice dovolila vyuvat k topen jen kamna a tepeln erpadlo vzduch vzduch.

Takto oteven dispozice dovolila i to, e k vytpn domu sta kamna na devo, jejich komnov roura prochz stedem domu. Dle je tu tepeln erpadlo vzduch vzduch. erpadlo je upevnn na fasd, o cirkulaci teplho vzduch se star jednotka umstn v interiru. Dm se tak obeel bez raditor i jinch rozvod.

V pzem vede z hlavn obytn mstnosti velk okno, kter tak dm pirozen propojuje se zahradou. Men okna v lonici, dtskm pokoji, koupeln a na galerich poskytuj vhledy do okol a do korun vzrostlch borovic u domu.

Ob patra propojuje devn dvouramenn schodit. Pod st pdorysu se jet nalz mal sklep, jeho jedna st slou k ukldn sezonnch potravin, dal pak tvo nahrvac kabina, v n se nahrvaj audioknihy. Ke komfortu domu pispv devn terasa a prostor pod borovicemi, kde lze posedt u ohn.

Technick daje

■ typ domu: difzn oteven devostavba

■ zastavn plocha: 72 m2 vetn zasteen terasy a zahradnho zzem

■ fasda: cetrisov desky

■ vnitn stny: sdrokarton a bukov peklika

■ okna: devn eurookna

■ vytpn: kamna, tepeln erpadlo vzduch vzduch IVT

■ autoi: Ing. arch. Marie Hlov, Ing. arch. Petr Hl (Hl Hlov architekti)

Z hlavnho obytnho prostoru lze pes devnou terasu vejt do zahrady.

Dal zajmav nvtvy najdete v asopise Bydlen.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.