Studijn kampus CalEarth v kalifornsk Hesperii je centrem pro vzkum, vvoj a vzdlvn od roku 1991. Zabv se histori i vvojem budoucnosti technologie budov ve stylu SuperAdobe. ada zde vyprojektovanch dom zde stoj u vc ne ticet let.

Khaliliho systm se skld z dlouhch plastovch pytl, kter jsou naplnny hlnou a pot poloeny v kruhovch drahch jako bloky igl.

Jejich nvrhy sahaj od malho nouzovho psteku pro jednu osobu, kter lze postavit za den, a po dm se temi lonicemi a gar pro dv auta, postaven na stejnch principech. Jednou z lekc, kter se tady vyuuje, je sla geometrie oblouku jako bezkonkurennho stylu architektury.

Cesta za poznnm

V roce 1976 architekt Nader Khalili zruil svou kancel v Tehernu a podobn jako Jack Nicholson a Peter Fonda ve filmu Easy Rider se vydal na cestu poznvn rodn zem. Na rozdl od protagonist americkho kultovnho filmu dal pednost studiu persk architektury a pedevm kupolovitm adobe stavbm, vystavnm z dostupnch mstnch surovin psku a hlny.

Nauil se, e ke zpevnn je mono pouvat vypalovn a glazovn materil, nikoli v cihelnch, ale a na mst stavby. eenm bylo tak pidvn cementu do stavebn hmoty, kter se pod tlakem vecpe do pytlovin a nad sebou se upevuje ostnatm drtem.

Nader Khalili

Architekt a uitel znm pro svou inovativn prci s adobe formou, zemel 5. bezna 2008 na srden selhn. Bylo mu 72 let. Mezi jeho nejznmj projekty pat konstrukn systm Earthbag SuperAdobe. Vyvinul jej na potku 80. let v reakci na vzvu Nrodnho adu pro letectv a vesmr k pedloen nvrh lidskch sdel na Msci a Marsu.

Proces budovn je zmrn jednoduch, ale strukturln integrita SuperAdobe je vsledkem mnoha let vzkumu. Konstrukn nvrh vyuv modern inenrsk koncepty, jako je izolace zkladny a dodaten pedpt.

Dlouh zvity pytle s pskem poskytuj pevnost v tlaku (vertikln), zatmco ostnat drt dodv pevnost v tahu (horizontln). Pytle s pskem navc dodvaj odolnost proti povodni. Samotn zem poskytuje izolaci a ohnivzdornost.

Systm se skld z dlouhch plastovch pytl, kter jsou naplnny hlnou a pot poloeny v kruhovch drahch jako bloky igl. Po zakryt tukem tvo trval kryt.

Domy za 500 dolar

Khalili prosazoval domy Earthbag, kter dva lid postav za jeden den. V osmdestch letech minulho stolet stly pouhch 500 dolar jako dostupn een pro oblasti postien chudobou v Africe, Indii a Jin Americe.

Za svj nvrh Housing for the Homeless zskal v roce 1987 zvltn uznn od OSN a jeho prototypy byly ocenny cenou Aga Khan za architekturu v roce 2004.

Studijn kampus CalEarth v kalifornsk Hesperii se zabv se histori i vvojem budoucnosti technologie budov ve stylu SuperAdobe. Mnoho vyprojektovanch dom zde stoj vce ne ticet let.

Khalili tak vynalezl systm Geltaftan Earth-and-Fire. Vtina neplench povrch nen schopna odolat zemtesen a silnmu vtru, a tak navrhl konstrukci budov ve stylu dmu z vypalovan hlny. Jeden z nich, pezdvan keramick dm, dokazuje, e na nj by zmny podneb nemly mt vliv.

Projekt pokrauje

Po smrti zakladatele projekt CalEarth stle ije. tafetu vzkum a realizaci nvrh obydl pevzal jeho syn Dastan Khalili. Nastupujc generace stavitel, ochrnc prody a socilnch inenr zkoum dl monosti bezpenho a levnho bydlen lidstva nejen na Zemi, ale v celm vesmru.

Dastan rozvj vizi otce a na pozemku v Hesperii vybudoval celou hlinnou vesniku. Zatmco nkter z konstrukc jsou zcela dokoneny, jin pedstavuj soust probhajcho procesu vzkumu a vvoje. Vkonnost konstrukc v reakci na klimatick podmnky a seizmick jevy jsou nejsledovanj.

Obvac pokoj

Projekt SuperAdobe Laura Smith & Caitlin Deane z roku 2015 pedstavuje zahradu soch a oblouk, kter podporuj komunitu, interakci a konverzaci. Je rovn vyrobena technologi Cal-Earth z pytl s pskem a klade draz na flexibilitu, tvary a formy. Tvrci pokrauj ve vzkumu, eho veho je earthbag schopen. Chtj inspirovat ostatn, aby vidli, e tato neobvykl architektura me bt zrove hrav a funkn nejenom na Zemi, ale i v celm vesmru.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.