Mezi nejzajmavj domc spotebie patily parn trouby, protoe pinej doslova poitek z jdla pipravenho tm nejzdravjm zpsobem. Spolenost Electrolux dokonce pipravila samostatnou expozici Electrolux EcoLine Hub v budov BAM Biblioteca degli Alberi (Knihovna strom) pmo v novm srdci Milna, kde pedvedla jedny z energeticky nejspornjch spotebi.

Na stnku znaky Bora se hodn vailo, krom varnch desek zde nechybla ani irok nabdka trub.

Chybt tady nemohla ani multifunkn parn trouba 800 SteamBoost (KOBBS39WX), vdy prv znaka Electrolux pat mezi prvn, kter zaaly prosazovat parn trouby a zdravou ppravu jdla.

Znaka Samsung zase pila s celou adou inteligentnch a propojench zazen prostednictvm sv zabezpeen platformy Knox. Na tomto zklad vytvoila systm Bespoke AI, adu spotebi vetn peicch trub, praek, ledniek a myek ndob.

Tato ada zahrnuje novou parn adu Bespoke Dual Cook 7, troubu vybavenou kamerou a algoritmem uml inteligence, kter doke rozpoznat vloen pokrmy a doporuit doby a zpsoby vaen. Trouba je vybavena tak vnitnmi senzory pipojenmi k sti. Uivateli tak me zaslat upozornn v ppad problm nebo zmn pi pprav pokrm.

Znaka Siemens pedstavila na veletrhu novou funkci u modelu vestavn trouby s integrovanou kamerou aumlou inteligenc.

Whirlpool se zamil na senzory a sondu, napklad Food Sensing Probe pidal ke sv nov troub WCollection. Jde o sondu schopnou sledovat vaen potravin, sms a tekutch zklad, jako jsou kole nebo lasagne, ale tak pevnch potravin, jako je maso, ryby a mnoho dalho.

Znaka Haier pedstavila sv trouby s technologi Bionicook, vybaven kamerou, kter rozpoznv potraviny, rad s recepty a umouje dlkov ovldn vaen pomoc aplikace hOn.

Co dokou parn trouby

A pro jsou parn trouby tak cennm pomocnkem v kuchyni? Napklad v ppad zeleniny uchovvaj jej barvu, chu i vitaminy. Krom zeleniny mete v parn troub pipravovat tak ovoce, teba v podob nadchanch ovocnch bublanin nebo plnnch ovocnch tatiek z listovho tsta. Ovoce pipraven v parn troub si zachov svou pirozen sladkou chu a strukturu, take lze omezit mnostv cukru. Vyzkouet mete tak peen ovoce.

V posledn dob se do poped zjmu dostv i mosk tika.

Pi ohevu na rozdl od mikrovlnky nepoznte, e nejde o erstv pipraven pokrm. V ppad ryb udruj parn trouby jemnost jejich masa a zachovvaj nutrin hodnoty, nepotebujete takka pidvat tuk, zstv chu i textura rybho masa.

Parn trouby zvldnou dokonce vborn pipravit i zmraen ryby, pra toti umouje jemn rozmrazen a vaen ryb, co je ideln pro udren jejich kvality. Vtina parnch trub m i speciln nastaven pro ryby, obvykle s teplotou mezi 70C a 85C. Doba vaen se me liit v zvislosti na typu a tlouce ryby. Obecn plat, e ten filety by mohly bt hotov za 5 a 10 minut, zatmco silnj kousky mohou trvat 15 a 20 minut.

Tip pro vs

Nesta si vak podit jen kvalitn troubu vybavenou modernmi technologiemi, pozornost je nutn vnovat tak potravinm, kde v n budete pipravovat. Pokud si teba kupujete zmraen ryby, mly by pochzet z udritelnho rybolovu a splovat certifikaci MCS a ASC.

Ihned po vyloven m dojt dojde k jejich vyfiletovn a okovmu zmraen. Maso tak zstane avnat, chutn a pevn, vysvtluje Martin Prokop, jednatel znaky Mylord a Mylord Premium. A dopluje: Mraenm se navc zni nedouc mikroorganismy, kter se mohou pirozen vyskytovat v tle voln ijcch moskch ryb.

Mezi nejdanj mosk ryby dnes pat treska, losos, tuk a krevety, v posledn dob zkaznci pichzej na chu tak mosk tice.

Expozice znaky Whirlpool na EuroCucina 2024

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.