Pvodn si chtli mlad manel koupit starou stodolu (jejich rekonstrukce na bydlen je te v Anglii velmi oblben), ale nakonec je zaujal tm 120 let star metodistick kostel v Leemingu, chtli si odpoinout od shonu a hluku v Leedsu, kde pracuj a ij. Budovu koupili za necelch 100 tisc liber (asi 2,9 milionu korun) pi oblkov aukci, na rekonstrukci potali s rozpotem 80 a 120 tisc liber (2,3 a 3,5 milionu korun).

Vitrov okno nad vchodem manel miluj.

Kostel byl od roku 2019 nevyuvan, natst se prodval vetn povolen na radikln promnu. Manel se do n pustili s pesvdenm, e zachovaj atmosfru kostela i co nejvce pvodnch prvk.

Natst nali dobrou stavebn firmu v ele s vedoucm Chrisem, i kdy to pro nho i pro jeho kolegy byla velk vzva, firma se toti jinak specializuje na stavbu psychiatrickch zazen

Domov s kazatelnou

Manel se nesnaili vytvoit v dom co nejvce mstnost. V pzem nechali voln velk obytn prostor, kde zstala zachovan i kazatelna, bval uebna se promnila na kuchy, z n lze vstoupit tajnmi dvemi do mal lonice pro hosty.

S pomoc dvou ocelovch nosnk vzniklo vloen patro s dvma menmi lonicemi a koupelnami, zatmco nad obytnm prostorem zstal zsti voln prostor, v nm strop dosahuje vky asnch osmi metr.

Jedna z lonic v pate

Pvodn devn obklad stropu vak musel pry, aby manel zskali dostatenou vku pro vloen patro a tak aby se zateplila stecha.

Vloen patra s pomoc ocelovch nosnk nebylo vbec snadn, ukzalo se toti, e zamen nebylo pesn, take jeden nosnk se musel zkrtit, druh naopak nastavit.

Velk poklona a podkovn majitel patily truhli Leonovi, kter ze starch kostelnch lavic vytvoil skvl schodit a zachrnil i celou adu dalch pvodnch devnch prvk, kter vyuil v novm interiru.

Pvodn je ostatn i devn podlaha. Musela se samozejm nejdve odstranit a podklad srovnat, dokonce pily obavy, e se bude muset cel stavba sanovat, protoe se pod podlahou objevila vlhkost. Natst ve vyeil pouh sanan ntr a pak mohly pijt vechny nezbytn vrstvy vetn podlahovho topen a strky.

Sepp je velmi pyn na mdn vany v koupelnch, kter podil za tvrtinu ceny (i tak levn nebyly) nebo na stylov panty na dvech lonic. Ve shnl pomrn dlouho, ale z vsledku je naden.

Pokud to bylo mon, zapojili se manel i do prac na dom, zejmna kdy jim doli spory a na pokraovn promny si museli nejdve vydlat. Stavba se tak prothla o nkolik msc, rozpoet nakonec pekroili o 12 tisc liber. Celkem je rekonstrukce vyla na 132 tisc liber, vetn poizovac ceny je dm stl piblin 230 tisc liber, tedy vce ne 6 600 000 korun. Hodnota jejich domova je vak nyn mnohem vt, realitn makli ji odhadli na pl milionu liber.

Hlavn obytn prostor v pzem se zachovanou kazatelnou

Seril Zchrana zcenin uvd Prima Zoom kadou sobotu od 19 h, opakovn mete sledovat nsledujc ter od 7 h rno.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.