Nebezpen moment se odehrl v ter 27. nora po 16. hodin na rovnm seku silnice tet tdy u Hradce Krlov, konkrtn mezi obc Ble nad Orlic a Svinary, pobl rekrean Osady vychzejcho slunce. Pedjdt se tam me, ale rychlost je omezena na 70 km/h.

Doufm, e se to k idii osobnho auta dostane a uvdom si, co provedl. Mlem sejmout cyklistu, protijedouc auto a dv auta jedouc v jeho pruhu je umn, napsal Patrik L. k videu, na kter upozornil ve facebookov skupin Pomhat a chrnit – Dopravn situace pro vchodn echy.

Pro iDNES.cz popsal, e si viml u ve zptnm zrctku, jak se na nj ed vozidlo zezadu lep.

Jak jsem vidl, e zane pedjdt, zaal jsem troubit, e tam je cyklista, a hned jsem mu udlal msto, aby se zaadil. Bohuel nemohu publikovat video se zvukem, protoe je pln nadvek, piznv.

V ohroen se ocitl zejmna protijedouc cyklista v helm a reflexn vest. Tmav ed vz znaky Hyundai pesn na jeho rovni pedjdl blou fabii, jej idi se pitom drel sp na stedu vozovky. Kdy cyklista vyvzl, zastavil se a jet se ohlel, jak cel manvr dopadne.

A to tam je navc jet omezena rychlost na 70 km/h. Tento sek znm moc dobe, a co tam udlali nov asfalt, tak tam vichni jezd jak ho*ada, komentoval zbry na sociln sti Michal lesinger.

Mapy poskytuje © SHOCart a pispvatel OpenStreetMap. Spolenost SHOCart je tradin vydavatel turistickch a cykloturistickch map a atlas. Vce na www.shocart.cz

Redakce iDNES.cz oslovila hradeckou policii, zda se ppadem nebezpen pedjdjcho idie zabv. Ta si pot vydala zbry a vc bude eit.

idi nesml pedjdt, protoe neml potebn rozhled. Ohrozil tak protijedoucho cyklistu i protijedouc vozidlo. Hroz za to pokuta na mst 4,5 a 5,5 tisc korun a est bod, ve sprvnm zen za to hroz pokuta 7 a 25 tisc korun, uvedla mluv hradeck policie Iva Kormoov.

idi mus pi pedjdn mt ped sebe rozhled na takovou vzdlenost, kter je nutn k bezpenmu pedjet. Pedjdt nelze ani tehdy, kdyby se idi nemohl bezpen zaadit ped auta, kter hodl pedjet, anebo kdyby ohrozil jin astnky provozu.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.