Stalo se to v sobotu kolem tet hodiny odpoledne, byla to hrozn rna. Myslel jsem, e spadlo nco ze stechy. Kdy jsem se podval z okna, nae auto u bylo pod kameny, popisuje udlost Pavel Polvka.

Pd zhruba dvanct metr dlouh a pt metr vysok oprn zdi zavalil krom jeho auta i dal. Stla hned vedle zdi, sesuv je odsunul zhruba o dva metry dl, dodv.

Tmhle jsou popadan idovsk nhrobky. Auta jsou na odpis. Obvm se, e majitel pozemku se z toho bude chtt vykroutit, aby nemusel nic platit, ukazuje Pavel Polvka na hromadu hlny a kamen.

Podle katastru nemovitost pat pozemek bvalho idovskho hbitova znmmu teplickmu developerovi Jaroslavu Tekovi s manelkou. Mj je pozemek nad zd. Jet nevm, jestli je ze nae, nebo pat k tomu domu. Musme to nechat zamit, aby se vbec zjistilo, kdo je vlastnkem, uvedl pro MF DNES Jaroslav Tek. Pokud je ze nae, pak se k tomu samozejm postavm elem a zpsoben kody uhradm, poznamenal.

V tom, komu spadl ze vlastn pat, nem jasno ani sprvce bytovho domu David Hamouz, na jeho pozemek ze spadla. V tuto chvli nevme, komu ze pat a kdo za sesuv nese odpovdnost. Na katastru jsem vidl fotografii, e hranice pozemku byla ped zd, ale na jin je za zd. Teprve to musme zjistit, sdlil sprvce. Podle nho sesuvu zdi nic nenasvdovalo. Nebyly na n dn praskliny, nikde nebyla vyboulen.

Podle vyjden Michaela Lichtensteina, pedsedy idovsk obce Teplice, pat spadl ze jednoznan Jaroslavu Tekovi. Jakkoliv hbitov byl vdy vystavn pouze v okamiku, kdy ml ohradn ze. Jin monost nebyla. Pan Tek koupil pozemek bvalho hbitova, a tak je jasn, e ho koupil s ohradnmi zdmi. Podle m je to jednoznan a nen sporu o tom, pozemek pod spadlou zd je, uvedl Michael Lichtenstein.

Vc se zabv policie

idovsk obec u nkolik let usiluje o to, aby zruen hbitov zskala zpt. Jednoznan bychom pozemek bvalho idovskho hbitova chtli zptky. Sname se o to, abychom jej zskali za jasn danch podmnek do svho vlastnictv. Samozejm, e ne v tomto okamiku, kdy je ohradn ze neinnost pana Teka zdevastovan, sdlil pedseda.

Ppadem zcen zdi se zabv policie. Podle mluv Ilony Gazdoov je vc zatm ve fzi provovn, prvn kvalifikace skutku nen prozatm stanovena. Ve vci se provd eten. koda je odhadnuta na zhruba 900 tisc korun, sdlila mluv.

Star idovsk hbitov byl zaloen v roce 1669 na nvr znmm jako idovsk vrch mezi dnenmi ulicemi Chelickho a Jungmannova. Pohbvalo se na nm a do roku 1862, kdy byl uzaven. Nsledn dolo k zaloen novho idovskho hbitova. V t dob tal 929 nhrobk, mezi nimi byla ada cennch baroknch a renesannch stl. Na hbitov je pohbeno nkolik vznamnch rabn, nap. Nathan Utitz (zem. 1720), Simcha Popper (1760) nebo Naftali Hirz Emden (1800). Hbitov byl bezezbytku znien nacisty bhem druh svtov vlky.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.