Dohodli se jen na náhradě majetkové újmy za náklady řízení 154 tisíc korun. Ve výši náhrady za nemajetkovou újmu se jejich stanoviska rozcházela, soud proto odročil jednání na 26. února.

Po zákroku začalo dítě na lůžkové části dětského oddělení nemocnice masivně krvácet. Sestry a lékařka je nechaly s matkou odejít na ORL ambulanci a snažily se přivolat pomoc, což trvalo dlouhé minuty. Kvůli krvácení dítě zřejmě vdechlo krev a dusilo se, což způsobilo těžké poškození mozku.

Lékařka a jedna zdravotní sestra dostaly za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti tresty s podmíněným odkladem, nemocnice a sestra Alena Chovancová byly soudem obžaloby zproštěny. Po ministerstvu žena požadovala 1,155 milionu korun, od státu zatím získala za nezákonné stíhání 80 tisíc korun.

Za nemajetkovou újmu žalobkyně žádala milion korun, po zaplacení části od státu zbývá 920 tisíc. Podle předsedkyně senátu Jany Bodečkové je taková částka neadekvátní.

Právní zástupce ženy navrhl pro jednání o smíru sumu 200 tisíc korun a žalobkyně by nepožadovala náhradu nákladů řízení. Zástupce ministerstva to však odmítl s tím, že nemajetková újma už byla uhrazena v dostatečné výši. Soudkyně se dnes snažila obě strany přivést k mimosoudnímu řešení sporu, jednání proto odročila. Pokud by se kompromis nenašel, má advokát žalobkyně na únorové stání pozvat svědky z jejího okolí.

Právní zástupce Chovancové dříve uvedl, že jeho klientka byla během trestního řízení a soudního procesu vystavena silnému stresu, k němuž přispěl i zájem médií a výroky na sociálních sítích. Byla během té doby těhotná, těhotenství bylo rizikové. Měla obavy, co ji čeká a zda nepůjde do vězení, kdy by se o dítě musel starat její přítel. Bála se i o zdraví dítěte. Je jí nepříjemné, že lidé znají její jméno a podobu. Od loňského roku opět pracuje na dětském oddělení nemocnice, a i když jí kolegové nic negativního nedávají najevo, má pocit, že rodiče pacientů ji poznávají a nedůvěřují jí.

S rodinou chlapce se společnost Nemocnice Pardubického kraje dohodla na mimosoudním vyrovnání. Výši částky nechtěly rodina ani firma upřesnit. Rodina se domáhala odškodnění 22 milionů korun, firma Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu. Podle informací ČTK je výsledné narovnání kompromisem mezi oběma částkami.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.