Obalovan trp narcistickou poruchou osobnosti a m vrazn tendence zkreslovat informace, zbavuje se odpovdnosti, nem empatii, trp bjnou lhavost a jeho resocializace je tedy nemon, uvedla ped soudem Faltusov.

Doivot navrhla i kvli tomu, e Kuera byl v minulosti ji nkolikrt odsouzen a z trestu se nikdy nepouil. Jeho mra kodlivosti pro spolenost je vysok. Podmnky pro doivot jsou splnny, dodala.

estatyicetilet David Kuera je obalovan z brutln vrady seniorky v Libianech na Pardubicku, spolu s nm ped soudem stoj jeho bval partnerka a dcera zavradn tiatyicetilet Nelly Barkov. T Faltusov navrhla 17 a 18 let vezen.

U n je resocializace mon. Tak j hroz vjimen trest, ale podmnky pro nj splnny nejsou. Nejen proto, e do spchn inu vedla dn ivot. Piznala se a pomhala policii s objasnnm ppadu, ekla Faltusov.

Obalovan seniorku zavradili po hdce v rodinnm dom v Libianech, do konfliktu dcery s matkou se vloil Kuera. Shl po tk vze a zaal pokozenou bt do hlavy, zatmco j na zemi sedl na zdech. tok pak vyvrcholil tm, e Kuera vzal vrtaku a dvma vrtky o prmru est a osm milimetr vyvrtal bezvldn seniorce v pravm uchu a na prav stran krku pt otvor. Tento tok pokozen nemla anci pet. Oba pak spolen zahladili stopy politm tla pokozen kyselinou.

Obalovan nemli dnou ctu k lidskmu ivotu. Sobecky chtli uspokojit jen svoje poteby a pokozen provala extrmn fyzick a psychick trapy. V rmci zahlazovn stop jednali racionln a pivlastnili si osobn vci pokozen, ekla Faltusov.

Rozsudek by ml padnout nejpozdji ve tvrtek.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.