Nehoda se stala v dob mezi 15:15 a 15:30. Dosud neznm idi jel po td 5. kvtna ve smru od ulice Nov k nmst Mru.

Zejm se nevnoval zen a na vyznaenm pechodu pro chodce v blzkosti domu slo 33/157 srazil dva kolky. Pot z msta ujel. Pitom na pechod upozoruj i blikajc svtla, konstatoval jihoesk policejn mluv Milan Bajcura.

Dtem se nic nestalo, proto nebylo nutn volat zchrane. idi pesto musel vidt, e do dt narazil.

Policisty o nehod informovala matka jednoho ze kolk a zhruba po dvou hodinch. Ti nyn ptraj po idii, kter ji zpsobil, a hledaj i svdky.

Pokud nkdo z projdjcch ofr nahrl prbh nehody na svou palubn kameru, a kontaktuje kolegu Miroslava Hruku na sle 974 226 588. Nebo me volat na linku 158, upesnil mluv.

Mapy poskytuje © SHOCart a pispvatel OpenStreetMap. Spolenost SHOCart je tradin vydavatel turistickch a cykloturistickch map a atlas. Vce na www.shocart.cz

Tdou 5. kvtna, kter prochz celm Liovem, projede kad den pes deset tisc aut. Petn ji nkolik pechod, na kterch u se stala ada stet s chodci. Proto mstn dlouho volali po stavb obchvatu. Ten u se stav, hotov m bt u pt rok.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.