Organizace jzd a kontrola pravidel byla tristn. Nebyla zajitna bezpenost astnk akce, poadatelsk sluba nebyla dostaten prokolena, ekl pedseda sentu Jan Jouza pi odvodnn rozsudku.

Pozastavil se tak nad tm, e poadatel vbec nepotal s monost, e by nkter vz na trati nenadle zastavil. Dohled nad celou trat nebyl zajitn. Startrka nemohla vdt, co se dje na trati, nato v cli. Podl trati chybla jakkoliv kontrola, uvedl a pipomnl, e jzdy se konaly v noci na neosvtlen trati, kdy na startu byl velk hluk a ve bylo provzeno svtelnmi ohovmi efekty, co komplikovalo vhled na tra. I proto dolo k situaci, e i po nehod startrka vpustila na tra dal vozidla.

Akce se konala na letiti v Panenskm Tnci. K tragickmu stetu dolo pi nonch sprintech, kdy ofr audi narazil do seatu, kter neml na drze co dlat. Byl ve patnm technickm stavu, nesvtila mu koncov svtla. V podstat lo o pojzdn vrak.

Zatmco osdce prvnho zmnnho vozu se nic nestalo, v druhm byli zranni idi i spolujezdec. Oba zchrani okamit pevezli do nemocnice, kde jednadvacetilet spolujezdec druh den zemel.

Poadatelsk sluba fatln selhala. Na tra bylo vputno vozidlo ve patnm technickm stavu, idii obou voz byli pod vlivem alkoholu. Startrka nemla vyslaku, se kterou by komunikovala, co se dje na trati. V cli nikdo nebyl. Nkdo stl a na konci drhy, kde se vozidla otela, ten ale neml funkn vyslaku, popsal sttn zstupce Pavel Norek.

Poadateli srazu Martinu Krtkmu hrozilo za usmrcen z nedbalosti a estilet vzen. Nakonec odeel od soudu s trestem odnt svobody v trvn dvou let, jeho vkon byl podmnn odloen na zkuebn dobu t let. Spolek m zveejnit rozsudek v regionlnch mdich, zkaz podat motoristick akce mu soud neudlil. Zrove maj uhradit pbuzn mrtvho mladka 200 tisc korun za zpsobenou duevn jmu.

Rozsudek nen pravomocn. Obalovan i alobce si ponechali lhtu na odvoln.

Krtk s obalobou nesouhlas. Podle nj byla akce poadatelsky zvldnuta na vborn rovni. Jsem konsternovan z toho, e jsem obalovn. Samozejm mi je toho mrtvho klouka stran lto, nedoku ale t s pocitem, e jsem zabil mladho kluka, uvedl v zvren ei.

Vinu za mrt mladho mue pr nese idi seatu. Na trati neml vbec co dlat. Byl vykzn, protoe to auto bylo vrak. On ten arel znal, protoe tam dv pi akci pracoval, tak vyuil znalosti a dostal se tam, uvedl.

K opilm idim uvedl, e testy na alkohol se provdly namtkov.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.