Jedno auto se zdemolovanou pedn st zstalo stt na silnici, druh pevrcen na stechu a open bokem o bzy v nspu pod komunikac. Tak to po sedm hodin rno vypadalo na silnici mezi Stodem a Holovem na jinm Plzesku, kdy na msto dorazila prvn zchransk auta.

Policist zjistili, e se estaedestilet idi octavie rozhodl otoit v mst, kde jsou na silnici pro kad smr dva jzdn pruhy. Kdy se s vozidlem otel, dolo ke stetu s vozidlem znaky Ford. idi fordu byl pevezen k lkaskmu oeten. Oba idii cestovali v autech sami, dechov zkouky na alkohol byly negativn, ekla policejn mluv Iva Vreck.

Mapy poskytuje © SHOCart a pispvatel OpenStreetMap. Spolenost SHOCart je tradin vydavatel turistickch a cykloturistickch map a atlas. Vce na www.shocart.cz

Mue narozenho v roce 1992 jsme s etnjmi lehmi zrannmi a zejmna kvli mechanizmu nehody transportovali na akutn pjem Fakultn nemocnice Plze-Lochotn, doplnila Mria Svobodov ze Zdravotnick zchrann sluby Plzeskho kraje.

Hasii podle Petra Poncara zajistili msto nehody a zlikvidovali unikl kapaliny z obou voz. Kvli nehod bylo msto neprjezdn piblin hodinu. Co pesn se stalo, zjiuj policist.

Leton bezen je na silnicch Plzeskho kraje jednm z nejtragitjch msc poslednch let. Dosud zemelo pi nehodch sedm lid. V tomto tdnu dva. Jen pro srovnn, za cel losk rok vyhasly na silnicch kraje pi dopravnch nehodch ivoty 27 lid, co bylo nejmn v historii.

V tomto tdnu nejprve srazil autobus v pondl asn rno chodce u Druby na Karlovarsk v Plzni. V t dob jet byly vypnut semafory.

Dle dosud zjitnch skutenost pechzel star mu vozovku po pechodu pro chodce, kde dolo ke stetu s autobusem MHD. Bohuel i pes vekerou snahu zchran chodec na mst zemel, uvedla policejn mluv Michaela Raindlov. V autobuse nejel dn cestujc.

Na Klatovsku zemel motocyklista

V ter odpoledne zemel po srce s osobnm autem na Klatovsku star motocyklista. Podle prvnch zjitn zejm nedala sedmapadestilet idika vozu pi vyjdn z vedlej silnice pednost motorki, kter jel po hlavn. idi motocyklu narozen v roce 1955 byl letecky pepraven do nemocnice, kde svm zrannm podlehl. Vc si pevzali domalit kriminalist, uvedla policejn mluv Iva Vreck.

V polovin bezna mla velk tst ena, kterou na nmst Mru v Plzni srazila tramvaj. Nehodu peila.

Stejn jako v pedchozch letech i o letonch Velikonocch plnuj policist adu dopravn bezpenostnch akc. A nepjde jen o kontroly, zda idii usedli za volanty aut nebo idtka motocykl stzliv.

O minulm vkendu se policist v Plzeskm kraji zamili na dodrovn rychlosti na dlnici D5 a silnicch prvn tdy. Vbec nejvc idii nerespektovali nejvy pedepsanou rychlost mimo obec, kde jsme eili v pkaznm zen celkem 41 pestupk. idii zaplatili na pokutch dohromady 76 500 korun a dal tyi pestupky jsme oznmili pslunm sprvnm orgnm. Mezi n patil i pestupek idie na Tachovsku, u kterho jsme v rmci akce namili vbec nejvy rychlost jzdy, a to 160 kilometr v hodin. Dalch 34 ofr pekroilo maximln povolenou rychlost v obci. Tm byly dohromady uloeny pokuty za necelch 63 000 korun, vypotala krajsk policejn mluv Pavla Bureov.

Dal pokuty pi vkendov akci padaly za jzdu po dlnici bez zaplacenho poplatku, nedn pednosti v jzd nebo nepouvn dtskch sedaek.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.