Pachatel na veletrhu v Letanech 8. z loskho roku odcizili 27 zlatch sbratelskch minc v hodnot vce ne 300 tisc korun. V minulch dnech kriminalist tetho policejnho obvodu zahjili trestn sthn s jednm podezelm z tto krdee, kdy mu v ppad odsouzen hroz a osm let vzen.

Druh spolupachatel byl vyptrn na zklad evropskho zatkacho rozkazu ve Francii, kde byl odsouzen za dal krde na devt msc.

Zjitn totonosti bylo pomrn sloit, protoe oba mui pouvali nkolik falench identit. Nicmn dky spoluprci s editelstvm pro mezinrodn spoluprci se jejich totonost povedla zjistit, uvedl Dank. Odcizen mince se vak podle nj zatm dohledat nepodailo a kriminalist po nich stle ptraj.

Policie v z zveejnila zbry z krdee, na kterch je vidt mu, kter pot, co se obsluha oto, bere z vitrny jej obsah. Nsledn ho strk do tmav taky a odchz. V dalm zbru si zavr batoh a nasazuje kiltovku.

Dvoudenn veletrh Sbratel v Letanech, kter se konal 8. a 9. z na vstaviti v Letanech, byl zamen na potovn znmky, mince, bankovky, minerly, drah kameny, medaile, pohlednice a dal sbratelsk pedmty. astnilo se ho vce ne 200 vystavovatel, mezi ktermi byly i nkter aukn domy.

Policist ptrali tak po zlodjch, kte na stejn akci mli ukrst alba s 94 zlatmi sbratelskmi mincemi za vce ne 1,2 milionu korun. Ty se ji v z podailo vyptrat.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.