Po nkolika dnech dkladnho provovn, ktermu se vnoval speciln tm policist, se ped chvl podailo kriminalistm ve spoluprci se zsahovou jednotkou zadret podezelho ticetiletho mue, kter ml tento nstran vbun systm na msto uloit, informovala policie.

Krajt kriminalist uvedli, e nyn s podezelm provedou dal potebn procesn kony. Podle zatm zjitnch skutenost bylo motivem jednn vyizovn osobnch spor.

Chtli bychom tedy ujistit veejnost, e j ppadn dal nebezpe v souvislosti s tmto ppadem nehroz. O dalm vvoji vs budeme informovat, jakmile to bude mon, uzavela prozatm policie.

Nastraen podomcku vyroben bomba vybuchla v noci 19. nora ped vchodem u panelku naproti mstn kolce ve Vanurov ulici.

lo o paprovou krabiku, na kterou shl mu, vybuchla a vyletly z n stepiny do okol, zejm kovov nastraen pedmty, popsal tehdy iDNES.cz zdroj blzk vyetovn.

Pedmt nael mu, kter se vracel z prce. Kdy jej odstril nohou na stranu, tak explodoval a stepiny ho zranily v oblieji, potvrdila policejn mluv Dagmar Broov.

Zchrann sluba pozdji upesnila, e se jednalo o dvaatyicetiletho mue. Ten utrpl jen povrchov porann, oi zasaeny nebyly. Pevezli jsme ho k menmu oeten a na pozorovn do Domalick nemocnice, uvedla za zchrannou slubu Andrea Diviov.

Podle svdk to byla obrovsk rna, ale nebyla zpsobena skoro dn koda, doplnila policejn mluv Broov. Vbuch mrn pokodil ze bytovho domu.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.