Udlost byla hlena v 10:15. idi byl zejm oslnn sluncem a pehldl erven svtla na elezninm pejezdu. Vjel pmo ped pijdjc lokln vlak, uvedla mluv.

Ve vlaku cestovalo sedm lid vetn strojvdce a prvodho, nikdo z nich nebyl zrann.

Ze stanice Szava pojede nhradn souprava, cestujc musej potat s plhodinovm zpodnm. Zajitna by mla bt nhradn autobusov doprava. Omezen podle webu eskch drah potrv nejmn do 12:00. Pinu nehody policist vyetuj.

Mapy poskytuje © SHOCart a pispvatel OpenStreetMap. Spolenost SHOCart je tradin vydavatel turistickch a cykloturistickch map a atlas. Vce na www.shocart.cz

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.