V noci z pondl na ter dostala mstsk policie hlen o mui, kter se na Staromstskm nmst nsilm dobval do prosklench dve hotelu. Vyslan hldka na mst objevila tyiadvacetiletho mladka, kter ml na horn polovin tla obleen pouze triko s krtkm rukvem a policii opakoval, e chce bt v teple.

Pi orientan zkouce na alkohol nadchal 2,15 promile. Nsledn poadoval po strncch odvoz dom s tm, e jinak bude v nien pokraovat, uvedla mluv mstsk policie Jiina Ernestov.

Strnci vtrnka upozornili na fakt, e u me jet dom metrem. Odvezte m, jinak jdu rozmltit jin sklo, reagoval mladk a demonstrativn udeil pst do dal prosklen vlohy.

Kdy opakovan vzvy k zanechn protiprvnho jednn ignoroval, skonil v poutech a strnci ho pevezli na sluebnu sttn policie. Jeliko ml aty zneitn zvratky, pouili k pevozu speciln vozidlo Astra 150 s omyvatelnm interirem.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.