Duncan se u jako mlad zajmal o majk Cloch u st eky Clyde, kter byl dostavn v roce 1798 (by na fasd je rok 1797). Jeho zjem byl tak vrazn, e mu historickou pamtku nabdli k odkoupen u v roce 1985, a to za 35 tisc liber. Stavba je spojen s rodinou slavnho skotskho spisovatele a bsnka Roberta Louise Stevensona, jeho ddeek pomhal majk navrhnout a postavit.

Majk na fotografii z roku 1985

K majku patil i dm sprvce, strojovna a hospodsk budovy, z nich u ovem zstaly jen polorozpadl kamenn zdi. Dve v nich chovali dokonce prasata a slepice, byla tu i prdelna.

Duncan se po skonen nmon sluby rozhodl ve razantn zrekonstruovat a zmnit: k domu sprvce se mla pipojit strojovna, kde by byl prostor pro kuchy a jdelnu, lonice pro hosty a dal zzem navrhli architekti umstit do bvalch hospodskch staveb.

Kolaudaci objektu chtli Duncan a June spojit se svoj svatbou, na kterou mla pijet spousta host i ze zahrani. Jejich optimismus se vak ukzal pli velk.

Prbh rekonstrukce – star hospodsk budovy dostaly nov stechy.

Za co me covid

Vichni odvlivci, kter pedstavil britsk seril Zchrana zcenin, se do rekonstrukce se pustili tsn ped covidem nebo v jeho prbhu, dopadli stejn: plnovan nklady ly enormn nahoru, prothla se i plnovan doba rekonstrukce. Chybl materil i lid. Na chybjcch emeslnicch se logicky podepsal i brexit.

Do nezvidnhodn situace se dostali Duncan a June jet vce ne ostatn, protoe na rozdl od svch koleg ze serilu se na rekonstrukci fyzicky sami nepodleli, jen finann.

Duncanova prosba k architektce, aby vznikl jachtask klub jako od Ralpha Laurena za cenu IKEA, se tak pli nepodaila. Msto plnovanch 600 tisc liber se nklady vyplhaly na milion liber (zhruba 30 milion korun), kolaudace se s termnem svatby minula hned o nkolik msc.

Pesto m Duncan spoustu dvod ke spokojenosti: pamtki mu dovolili zvtit okno v obvacm pokoji s vhledem na eku, dobe dopadla i instalace prosklenho ttu ped dv patra, kter umon ndhern vhled na vodu a hory.

Bohuel ani zvr rekonstrukce se nepodailo pi naten spojit s nasthovnm manel, k vidn jsou tak pouze stavebn dokonen mstnosti, samozejm s vjimkou kuchyn, kde je nov nbytek a spotebie nebo pracovna s knihovnami na mru.

Nov hlavn koupelna je opravdu luxusn.

Seril Zchrana zcenin uvd Prima Zoom v sobotu od 19 h, opakovn poslednho dlu mete sledovat v ter 13. nora od 7 h rno.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.