Sdlit ve Stranicch se postavilo za dva roky (proto dvouletky), vzniklo zde tak 1 200 byt, z toho polovina v rodinnch mini domcch, zbytek byl ve typodlanch domech. Stavt se zaalo v roce 1947. Mini domky proto, e plocha nepodsklepench dvoupatrovch domk je vtinou jen 90 m2, v pzem maj kuchy, obvac pokoj a koupelnu, nahoe jsou dv lonice.

Pohled zven – zdi domk jsou cihlov, stechy sedlov s klasickou keramickou krytinou.

Pro nkter architekty, v tomto ppad studio By architects, byla vak promna takovho prostoru splnn sen. Zaali jsme pravou dispozice tak, abychom maximalizovali obytn prostor. Integrace gaue a otoen nstupu na schodit dovoluje plynul provoz a prostorov komfort, popisuje architektka Markta Zdebsk.

Vsledek rekonstrukce pihlsilo studio By architects do soute Interir roku 2023 v kategorii Soukrom interir Rekonstrukce. Ji devt ronk soute m uzvrku 28. nora 2024. Vyhlen vtz probhne opt v praskm Centru souasnho umn DOX v ter 14. kvtna 2024.

Boj o centimetry

Pomysln oddlen kuchyn a otvory, kter rmuj zdve a kuchyni, dvaj obytnmu prostoru d. Pivotov dvee umouj oddlit peds a zklidnit obytn prostor. Vhodou nvrhu je tak zkratka z pedsn do kuchyn, kter dky dvoukdlm dvem prostor kuchyn roziuje, vysvtluje architekt Marek ek.

Spodn WC disponuje kapacitn umyvadlovou skkou na klidov prostedky, do pedsn krom vk na kabty navrhli architekti velk integrovan botnk. To ve, spolu s komorou pod schoditm, tvo uzel vstupu a zzem pzem.

Ble lakovan kuchyn m horn profilovan dvka.

Ble lakovan kuchyn se svmi profilovanmi lky hornch sknk potkv s eenm dubovch dvek v hlavn koupeln v pate. Ta mla bt hlavn tuln. S tmto poadavkem tak souvis reim osvtlen, kter tvo oddlen reim studenho svtla pro rann probuzen a teplho svtla pro veern hodiny, upozoruje Markta Zdebsk.

Na podlaze koupelny je PUR strka, stny jsou opateny blm pandomem. Desku koupelnov skky a lka zsuvek nechali autoi vyrobit z corianu. Baterie v bronzovm odstnu dodvaj koupeln poadovanou velost.

Jak nafouknout nejen koupelnu

prava dispozice v pate vychzela zejmna z poadavku na prostornou koupelnu a walk-in sprchov kout. Ten jsme integrovali na kor sousedn komory/technick mstnosti, prdelny. Stle z n ale dost zbylo, take nen eho litovat, dodv architektka Zdebsk.

Vybaven lonice je s ohledem na mal prostor pragmatick. Poadavek na velkou postel skonil letitm pes celou ku jinak pomrn mal mstnosti. Naproti posteli je vestavna pomrn velk atn sk. Tyto dva elementy propojuje rozen parapet, kter kryje topen a zrove poskytuje snadno pstupn lon prostory.

Na podlaze koupelny je PUR strka, stny jsou opateny blm pandomem. Deska koupelnov skky a lka zsuvek nechali autoi vyrobit z corianu.

Dtsk pokoj je tak zazen pln integrovanm nbytkem se spoustou otevench polic pro snadnou orientaci a manipulaci s hrakami. Oceovali jsme absenci poadavku na dtsk pokoj pln barev a tvar a sdleli jsme s klienty nzor na to, e kreativita dtte a jeho rozvoj se me odehrvat na neutrlnm kultivovanm pozad, k architekt ek.

Protoe pokoj nedisponoval dnm ostnm okolo okna, navrhli jsme integrovanou diagonln sk v rohu. Ta sebou samozejm nese urit prvky nepraktinosti, ale klienti ji od samho potku miluj a nauili se s n efektivn zachzet. My mme tak radost, e toto een oteven pijali jako nhradu za hru na vestavnou sk alias pixlu v rohu, dopluje Markta Zdebsk.

Schodit opatili autoi novm zbradlm s vypalovanm vzorem z lakovan oceli. Tento centrln motiv, kter dodv schodiov hale jistou kehkost, je hodn t.

Schodit vs zavede a do poslednho podla, ve kterm je domc pracovna s jednm stlm a jednm obasnm pracovnm mstem a hostovskou st, dvojlkem na platform.

Dtsk pokoj je zazen pln integrovanm nbytkem se spoustou otevench polic pro snadnou orientaci a manipulaci s hrakami.

Zsadn stavebn prava spovala v poadovanm uzaven od obytnch st domu, co architekty dovedlo k nvrhu zkosench dve pod ikminou stechy. Ty museli hodn peliv zvaovat, aby neomezovaly klienty v prchodu, co se povedlo.

Do zahrady jsme navrhli nov okno s protislunen ochranou proti zpadnmu slunci. To interir propojuje s modnovou terasou napojenou na dm sedtky s lonm prostorem na zahradn nin. Na stran vstupu jsme doplnili pedzahrdku o nov betonov schod a devn obklad s integrovanou lavic a lonm boxem. Jet ns vhledov ek zahradn domek se saunou v zahrad, ale to uke as, dodv na zvr architektka Markta Zdebsk.

O projektu

lokalita: Praha Stranice

typ stavby: rekonstrukce

projekt: 2020

realizace: 2022 – 23

pozemek: 170 m2

uitn plocha: 120 m2

autor: BY architects, Markta Zdebsk, Marek ek

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.