Pro koupi chalupy jsme mli dva dvody investici a monost rekreace na horch. Rdi sportujeme, chodme po horch, cestujeme a chtli jsme mt njak zzem mimo Prahu.

Vybrali jsme si Jizersk hory, kter jsou jedny z nejlepch hor pro beck a sjezdov lyovn v esku. Navc soused s Krkonoemi, tak je mon organizovat vlety do obou poho bez zdlouhavho dojdn. V neposledn ad tak hraje roli vzdlenost od Prahy, kdy cesta ze severnho okraje metropole trv piblin hodinu a tvrt.

Vyhldnut nemovitost si ns zskala skvlou lokalitou (slep ulice, u eky, v srdci Jizerek, udrovan silnice v zim, zaveden voda z du namsto rizikovho erpn vody ze studny z dvodu rostoucho sucha). Vhodou byl jej nevbn vzhled, kter vtinu zjemc odradil. Dky tomu se chalupa prodvala za pijatelnou cenu.

Pvodn majitel chalupy byli po generace skli. Po smrti majetek zddili pbuzn, kte v emeslu nepokraovali a na rozshlou rekonstrukci zejm nemli chu, zdroje ani vyuit.

Do rekonstrukce jsem se pustil spolen s rodinou, ve kter jsou tak stavai. Architekta jsme nemli. Pi opravch ns inspirovaly historick stavby Jizerskch hor a dky tomu mme fasdu, kter odpovd mstnmu rzu a zvyklostem. Jsme velmi rdi, e se podailo zachovat mal kulat oknka ve ttech domu.

Rekonstrukce byla nron jak z hlediska financ, tak i po technick strnce. ada vc se musela upravovat za pochodu a samozejm bylo plno pekvapen skryto pod omtkou a podlahou.

Chalupa m pzem a patro a je z sti podsklepen. V pzem je sednice s kuchyn, velk lonice, toaleta, koupelna s toaletou, zdve a technick mstnost. V pate jsou ti lonice a koupelna s toaletou.

Dispozin se v pzem nic nemnilo. Pouze dolo ke zmenen toalety na kor technick mstnosti, v pate pibyla koupelna a ze senku je pokoj.

Rdi vracme star vci do ivota, vsledek m neopakovatelnou atmosfru, je jedinen a nelze jej jednodue napodobit. Rozhodli jsme se tedy pro maximln zachovn pvodnch prvk a vyuit starch materil. Z pvodnch prvk jsou zachovny devn trmy, kamenn prvky (oprn ze ped domem, kamenn ostn vstupnch dve, ulov parapety apod).

Konstrukn je ve pvodn, a to vetn krovu, kter bylo nutn ale poslit. Veker stropn trmy se musely vyndat, oistit a pt jich bylo nahrazeno novmi. Tam kde nebylo mon vyut pvodn materil, pomohly bazary. Dky nim tvo strop pzem stolet fony, star prkna z druh ruky se uplatnila i jako vnitn obklad sauny. Hodily se i pdovky na dlabu.

Pvodn jsou i nkter kusy nbytku. Pracn jsme renovovali star vaenky, pbornk a rzn skky. Vstupn dvee jsou vrnou kopi pvodnch. Je pjemn se dvat na fotky ped a po, ze kterch je vidt neskuten promna. Nkter z nich jsou na naem instagramovm profilu Sklsk chalupa @chalupa_sklarska.

VZVA TENM

Polete do serilu Splnn sen fotografie (video) a pbh va nemovitosti
(rodinnho domu, chalupy, chaty, mlnu atd.). Popite cestu za vysnnm bydlenm, kter jste postavili, opravili, rekonstruovali a promnili.

PSPVKY ZASLEJTE ZDE.

Chalupa je relativn minimalisticky a jednodue zazena. Je vybavena modernmi technologiemi od podlahovho vytpn, vysokorychlostnm internetem, vzdlen ovldanm topenm, prostornou saunou, pln vybavenou kuchyn apod.

Promnou prola i zahrada. Bylo nutn udlat drobn ternn pravy, aby vznikl prostor pro ohnit a plcek na hran. Na zahrad postupn pibvaj nov kvtiny, kee, stromy i volnoasov prvky pro dti a dospl (hrazda na cvien, houpaka, pskovit, devn terasa u sauny vhodn na jgu apod). K chalup nle velk pozemek vetn kusu vzrostlho lesa. Navc pozemek soused s kilov istou kou.

Chalupu jsme spustili k stenmu pronjmu pesn rok po podepsn kupn smlouvy, tyi msce se eila pprava a plnovn, samotn rekonstrukce trvala asi osm msc, ale v extrmnm tempu.

Standardn by to trvalo alespo dva roky. Bylo to navc v dob zatku covidov pandemie, kdy se nevdlo, co se bude dt a jak to bude mt na celou spolenost dopad. Proto jsme radji ve urychlili. Bylo to dobr rozhodnut.

Tm, e jsem se podlel na cel rekonstrukci, tak mm ke vemu v chalup vztah. Za kadou vc vidm pbh od plnho zatku a do dnen podoby. Velmi rd v sednici odpovm u rozplench kachlovch kamen nebo spokojen lem v posteli a dvm se do starho devnho stropu nad sebou. Venku si uvm posezen na dvorku se sklenkou vna, kochm se pohledem do zelen a poslouchm um protkajc ky.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.