Okresn i krajsk soud potvrdil n nrok na vysthovn a pesto se njemnk nehodl sthovat. Vysmv se nm a vesele se odvolv dl a dl a ns sr bezmoc. Prva na spravedlnost se nememe domoct. Vbec tomu nerozumme.

Navc nm dlu njemn za dva roky. Zrove ns stle z neho obviuje. Policie je u ns tikrt do msce. Teba kvli tomu, e si njemnk zapomnl kle a obvinil ns, e ho nechceme vpustit do bytu atp. Je to nekonen boj. Jak z toho ven?

Na dotaz tene odpovd advoktka Vendula Cibnov

Jestlie mte k dispozici pravomocn rozhodnut soudu, kter ukld njemci povinnost byt vyklidit, a ubhla ji lhta pro vyklizen bytu, mete se domhat vyklizen prostednictvm exekunho zen. Nen-li v rozsudku stanovena dn lhta, je dle zkona lhta 15 dn ode dne prvn moci rozsudku, v n je poteba byt vyklidit.

Poradna pro njemn bydlen

Pomhme njemnkm i pronajmatelm.

Pokud ete njakou nepjemnou situaci spojenou s pronjmem bytu a nevte si rady, svte se nm. Polete svj pbh s dotazem, my najdeme een, kter zveejnme.

Svj pbh polete na adresu:[email protected]

Pot je mon podat exekun nvrh k jakmukoliv soudnmu exekutorovi nebo podat nvrh na nazen exekuce k exekunmu soudu, kterm je soud, v jeho obvodu m njemce sv bydlit.

V exekunm zen byt vyklid pmo soudn exekutor nebo exekun soud a uin opaten, aby byli vykzn njemce, kter se v danm byt neoprvnn zdruje.

Podn trestnho oznmen

Krom een vyklizen bytu prostednictvm exekuce mte tak monost podat trestn oznmen pro spchn trestnho inu neoprvnnho zsahu do prva k bytu.

Takovho trestnho inu se toti dopust ten, kdo protiprvn uv byt. Trestn oznmen mete podat u policejnho orgnu nebo pmo na sttnm zastupitelstv, piem tyto orgny jsou povinny se vc zabvat a vc provit.

V ppad, e by policejn orgn dospl k zvru, e zjitn skutenosti nasvduj tomu, e byl spchn trestn in, zahjil by proti njemci trestn sthn.

Probhajc trestn sthn a ppadn odsouzen njemce za spchn trestnho inu by mohlo bt motivac pro njemce, aby se z danho bytu vysthoval. Nicmn v rmci trestnho zen policejn orgn a ani soud nebude sm provdt vyklizen bytu, jak by inil soudn exekutor nebo exekun soud.

Nezaplacen njemn

Jakoto pronajmatel mte prvo poadovat po njemci hradu za uvn bytu do doby, kdy bude byt ze strany njemce vyklizen, a to ve vi ujednanho njemnho.

Jestlie vm njemce dlu na njemnm a nechce dlunou stku zaplatit, nezbude Vm nic jinho, ne se hrady dlunho njemnho a nhrady za uvn bytu do doby vyklizen domhat podnm aloby k soudu.

Vendula Cibnov

  • Absolvovala Prvnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brn.
  • Psob jako samostatn advokt v AK Cibnov.
  • Zamuje se pedevm na prvo nemovitost (pevody nemovitost, zruen a vypodn spoluvlastnictv, njemn smlouvy, spory souvisejc s nemovitostmi) a zvazkov (smluvn) prvo.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.