Por rodinnho domu v ulici U Vodrny byl hasim nahlen po tvrt rann.

V dob pjezdu byla st objektu v plamenech. Hasii okamit nasadili nkolik tonch proud a por velmi rychle lokalizovali. Prostory byly pomoc petlakov ventilace odvtrny a zkontrolovny termokamerou. Po vylouen skrytch ohnisek byla ve 4:38 hodin ohlena celkov likvidace, uvedl mluv hasi Pavel eznek.

Pi poru byl zrann jeden lovk, kterho si pevzala zchrann sluba. K udlosti se dostavil tak vyetovatel hasi, kter stanovil zpsobenou kodu piblin na 500 tisc korun. Por zashl vnitn obytnou st budovy a jeho pina je i nadle pedmtem vyetovn, dodal mluv hasi.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.