Ppad se stal loni 16. ervna a u o den pozdji jihoesk policie obvinila z tkho ublen na zdrav tehdy devtadvacetiletho mue, kter zranil v eskobudjovick nemocnici tyi zamstnance. Nikdo z nich natst po toku nebyl v ohroen ivota.

Personlu nemocnice se podailo tonka na mst zpacifikovat a pedat ho policistm. Krajt kriminalist nsledn zpracovvali nvrh na to, aby mohli vzt tonka do vazby. Hrozilo mu pt a 12 let vzen. K asu strvenmu ve vazb vak dal pobyt za memi nepid.

Po vech provedench konech na mst inu, vslech osob a pedevm na zklad znaleckch posudk, dleit byl duevn stav obvinnho, vyetovatel navrhl sttnmu zstupci zastaven trestnho sthn, upesnil dnes odpoledne jihoesk policejn mluv Ji Matzner.

Obvinn mu byl podle znalce v dob inu nepetn, tm pdem nebyl trestn odpovdn. Sttn zstupce nvrhu vyhovl a trestn sthn zastavil, dodal Matzner.

Zmnil tak, e cestou soudnho rozhodnut tonkovi pravdpodobn bude uloeno ochrann len.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.