Tiatyicetilet Panovsk enu podle obaloby chytil pod krkem a ekl j, aby pestala dchat, nsledn jej hlavou udeil o zem, kopl ji a znovu rdousil. Napadn skonil ve chvli, kdy pila enina dcera. Zrove sv ptelkyni slovn vyhrooval fyzickm nsilm.

Panovsk u soudu ekl, e neel en ublit, ale piel se j omluvit. Pak se tam stala vc, kter se stala, ekl. en napsal omluvn dopis. Jenom chci ci, e je mi to stran lto, mrz m to, uvedl. ena utrpla mnoho zrann.

Obalovan i sttn zstupce si ponechali lhtu na rozmylenou, rozsudek tak nen pravomocn.

Hlavn len bylo nazeno na leden, Panovsk k soudu ale nepiel, nsledn ho policie zatkla.

Mui hrozil trest deset a osmnct let vzen. Soudkyn Vladimra Kodatov ekla, e s pihldnutm k prohlen viny soud povauje za podstatn to, e pokozen u nemus vypovdat ped soudem.

K trestnmu zen se ena s nrokem na nhradu kody nepipojila, Panovsk mus zaplatit pojiovn nklady na lbu pokozen.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.