Tiaosmdestilet Helebrant prodal mui neoprvnn a bez povolen za necel ti a pl tisce korun ti balen injeknho roztoku veterinrnho ppravku, kter obsahuje psychotropn ltku a je uveden na seznamu nvykovch ltek.

Ppravky obsahujc tuto ltku slou k eutanazii zvat v ordinacch veterin. Je pouze na lkask pedpis a nen uren pro lidi. Obalovan byl se vm srozumn, pesto ltku v rozporu s pslunm zkonem poskytl dal osob, kter ji nsledn zneuila ke sv sebevrad, popsal sttn zstupce Frantiek Stibor.

Osoba pokozenho mla velice dobr manipulativn schopnosti, v dsledku kterch se obalovan nechal pemluvit a zakzanou omamnou ltku pokozenmu poskytl, uvedl alobce.

Mu si pak ppravek orln aplikoval v pronajatm pokoji, piem v dsledku intoxikace u nj dolo k otoku mozku pi akutn otrav lky a k nsledn smrti.

Dejte mu svobodu, chtla sestra zemelho

Helebrant se k inu piznal. Skutek jsem spchal, velmi toho lituji, pronesl v jednac sni.

Tam se ho dokonce zastala i sestra zemelho. ekla, e se s bratrem nevidla vc jak deset let. Podle n ml velk dluhy. Bratr se neadaptoval do spolenosti, ml psychick problmy a deprese. Obvioval sv okol za to, co se mu dlo, vypovdla.

Jej bratr chtl podle jejch slov ve vcarsku podstoupit asistovanou sebevradu, ale neml na ni penze. Spolu s dalmi leny rodiny dala soud o zastaven sthn obalovanho veterine, co v tomto ppad nebylo mon. Nsledn proto dali o co nejmrnj trest. Myslm, e je vhodn, abych promluvila ve prospch pana veterine. Uvdomujeme si, e pan veterin poruil zkon, nezaslou si ale trpt za nkoho, kdo byl psychicky naruen a kdo chtl zemt, uvedla.

Obalovan lka, kter se podle trestnho zkonku dopustil nedovolen vroby a jinho nakldn s omamnmi a psychotropnmi ltkami a s jedy, se sttnm zstupcem uzavel dohodu o vin a trestu, kterou soud nsledn schvlil. Helebrant tak z jednac sn odeel s pravomocnm trestem odnt svobody na ti roky s podmnnm odloenm na pt let. Zrove nesm pt let vykonvat innost veterinrnho lkae. Pvodn mu pitom hrozil trest 10 a 18 let.

Soudce: Byla to ojedinl chyba

Pi rozhodovn o dohod soud zohlednil specifika ppadu, kdy obalovan nevdl, k emu bude veterinrn ppravek pouit, neml ani tuen, e se mu u nkolikrt pokouel o sebevradu.

Obalovan nen njak prvoplnov pachatel trestn innosti. Nkolik desetilet vykonval praxi veterinrnho lkae. Ve vym vku udlal chybu v souvislosti s vkonem veterinrn praxe, uvedl pedseda sentu s tm, e nen mon se tvit, e to jednn nen trestn.

Byla to zsadn chyba, ale byla to jedin chyba lovka, kter se jako veterinrn lka snail celou dobu spe pomhat. Jsme pesvdeni, e trest je uloen sprvn, dodal soudce.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.