Devtapadestiletou enu, kter pracovala jako vedouc koln jdelny, ubodal Ladislav U. devti ranami ve spnku. Pijel za n v noci dom. Pot utekl. Po nkolika hodinch ho policist vyptrali.

Ji mrtvou enu nalezli rodinn pslunci 22. kvtna pot, co nepila rno do prce, co bylo pro ni neobvykl, a zaali ji proto hledat. Podle pedbn pitevn zprvy ani pi rychl pomoci zdravotnick sluby nemla anci pet. Bodn rny smovaly do horn sti hrudnku, ena vykrvcela.

Dvodem vrady byly podle kriminalist partnersk neshody. Dvojice spolu ale ve spolen domcnosti neila. Pachatel si n do domu pinesl a pak ho tak odnesl a zahodil do rybnku. Vraednou zbra potpi pozdji na dn vodn hladiny nali.

Z vrady star eny v Radnicch na Rokycansku policist obvinili jejho partnera (24. kvtna 2023)

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.