Zámek vznikl v 18. století přestavbou původní renesanční tvrze. Po druhé světové válce sloužil jako domov důchodců a od 60. let jej více než 40 let využíval ústav sociální péče.

Po jeho vystěhování v roce 2006 koupil areál do soukromého vlastnictví Ján Ruszó, který se rozhodl unikátní skvost zachránit před další devastací, vrátit mu barokní krásu a po letech zapomnění ji ukázat veřejnosti.

Po majitelově nečekané smrti se manželka Marta rozhodla dokončit jeho sen a společně se syny vynakládá nemalé úsilí a především finanční prostředky, aby prostory získaly zpět své barokní kouzlo. K dokončení k celého záměru však vede dlouhá cesta.

Prvotní rozmar majitele se stal posláním celé rodiny. Navzdory nepříznivým okolnostem a podmínkám doby si dala za cíl oživit toto nádherné místo a historické hodnoty celého regionu.

Původní představou byla prezentace autenticky dochované a plně vybavené zámecké kaple i hlavního schodiště a občasné mimořádné prohlídky celého objektu. Postupně se k ní přidal záměr vybavit místnosti dobovým nábytkem a stále rozšiřovat zámeckou expozici obnovovanými místnostmi. Posléze byl zahájen odkryv a restaurování zalíčených nástěnných maleb a otevřela se první etapa tras komentovaných prohlídek s průvodcem.

Dnes zámek nabízí řadu možností využití. Kromě celoročních komentovaných prohlídek s průvodcem se konají již tradiční akce pro veřejnost. Kromě toho je zámek ideálním místem pro konání svateb.

Zámecká kaple, obnovené nádvoří nebo zámecký park přímo vyzývají ke svatebním obřadům, prostorné sály či zámecký park ke svatebním hostinám a podkrovní pokojíčky k možnosti na zámku přenocovat. V přízemí lákají prostory zámecké kavárny k příjemně strávenému času nejen u výborné kávy.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.