Sttn zstupkyn ve vi navrhovanho trestu zohlednila, e Tlusk piznal vinu, udlal to vak pozd.

K prohlen viny pistoupil a na konci zen, bhem zen nespolupracoval, ale spe ho ztoval. Jeho spoluprce bude zohlednna v dalch zench, zmnila sttn zstupkyn Pavlna Nesvadbov v zvren ei, kter u soudu zaznla ped dvma tdny.

Upozornila, e by pak mohli obalovan na konci soudnch proces elov doznvat vinu, aby si vynutili vrazn ni trest.

Naopak Tluskv obhjce Eduard Bruna navrhuje podmnku. Jeho klient podle nj svho jednn lituje a staral se o to, aby se sttu dostaly penze, o kter byl pipraven.

Obstarval si penze, aby mohl zvodit a udrel se na pici jako esk zvodnk v tto kategorii. Neml penze, tak to dlal tmto zpsobem. Pohnutka reprezentovat a zvodit nen zavrenhodn, zdraznil obhjce.

Obaloba Tluska vin z toho, e v letech 2014 a 2018 prostednictvm svch spolenost prodval reklamu na zvodnch autech. A vzhledem k tomu, e lo o velk stky, fiktivn nakupoval napklad nhradn dly a faktury uplatoval v daovch piznnch. Spolu s nm jsou obalovan dal tyi lid, jejich firmy mu mly jen na oko zbo dodvat.

Fiktivn faktury podle sttn zstupkyn Tluskovi vystavovali Dalibor er, Veronika Vgner, Luk ala a Zdenk Juha. Obaloba navc tvrd, e pilot pomhal krtit dan spolenosti patc Veronice Vgner.

er se k trestn innosti doznal, stejn jako Tlusk. Ten ovem nejdve u soudu nechtl vypovdat. Za daov niky je sthn jet v dalm ppadu, kter e policie. koda je tam zhruba 20 milion korun.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.