Tragick udlost se stala v listopadu 2021. ena thotenstv tajila, pot porodila doma bez pomoci lka. Dt po narozen nechala v zchodov mse a neposkytla mu dnou pomoc. Jej manel, kter vak o porodu nevdl, zavolal na jej popud zchrannou slubu. Zchrani dt v mse objevili, ale holika mla u del dobu peruen psun kyslku. I pes pomoc zchran a lka v nemocnici zemela.

Odvolac soud stejn jako dve prvoinstann dospl k zvru, e je ena za smrt dtte zcela zodpovdn. Vbec se po porodu nezajmala o jeho osud. estnctilet trest je velmi citeln, ale je v zjmu ochrany dt, prohlsil pedseda sentu Robert Fremr.

ena u hlavnho len nepoprala, e o thotenstv i porodu vdla. Tvrdila ale, e j bylo po porodu tak zle, e se nemohla ze zchodov msy zvednout a novorozenti pomoci. Zrove uvedla, e kvli sv nzk inteligenci nen schopna zvldat krizov situace. ena vypovdla, e nemla dvod se dtte zbavovat. Myslela si, e holice pome jej manel.

enin advokt v odvoln poadoval snen trestu. Uvedl, e byla ve velmi patnm zdravotnm a psychickm stavu. Manel ji tral. ena podle nj nemla v myslu dt zabt. Podle sttnho zstupce ale z okolnost ppadu vyplv, e j bylo pinejmenm jedno, co se s holikou stane.

Manel podle sv vpovdi u Krajskho soudu v st nad Labem o manelin thotenstv nevdl. Uvedl, e zchrannou slubu volal kvli tomu, e mla kee a bolesti. Netuil ale, e je v zchodov mse dt. V dob ped pjezdem sanitky se staral o syna.

ena se ve stedu k soudu nedostavila kvli razu nohy. Poadovala odroen vci, v em j ale soud nevyhovl. Ped tmto ppadem ji rodila tyikrt, nkter dti dala k adopci.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.