Firma se do Pkistnu dvakrt pokusila vyvzt 184 vrtnch hlavic, lo o zbo takzvanho dvojho uit. Po prvnm pokusu v roce 2018 ady firmu NRB upozornily, e export takovho materilu z Evropsk unie nen mon bez povolen.

Pesto se firma vrtn hlavice pokusila v roce 2019 vyvzt znovu, a to pes slovinsk Koper. To u obvinn podle alobce vdli, e bez platnho povolen je vvoz takovho zbo nemon.

Prokazateln o tom mli informaci, nebo ministerstvo prmyslu a obchodu spolenosti v prosinci 2018 zaslalo dokument, v nm byla spolenost na nutnost dat o individuln vvozn povolen upozornna. O povolen podala, na rozhodnut vak nepokala a pokusila se zbo vyvzt, uvedl Ji Zemek z brnnskho krajskho sttnho zastupitelstv.

ena uvedla, e ona ve firm plnila funkce, kter se netkaly dovozu a vvozu, ale mla na starosti kontakt s bankami i vplaty. Nebyla jsem v obraze, co se te tohoto obchodu. Netuila jsem o tom, dozvdla jsem se o tom a v kvtnu 2019, kdy pili na policejn prohldku. Zkontrolovali mj notebook, mobil a zjistili, e j o tom nemla tuen. Nemm co skrvat, uvedla ena.

V souasn dob je v dchodu, zrove je jednatelkou nstupnick firmy, kter je v likvidaci. Firma tehdy mla jet dal dva jednatele, ena vak mla generln plnou moc.

Justice ve vci u dve pravomocn potrestala tehdej zamstnankyni spolenosti Boenu Cvejnovou, kter mla na starosti export a import.

Hlavice na hledn podzemn vody

Firma chtla do Pkistnu vyvzt speciln vrtn hlavice s vysvtlenm, e tam maj slouit k hledn podzemn vody. Nejprve se o to pokusila kolem Vnoc roku 2018. Tehdy j z Hamburku vrtili zsilku nmet celnci s upozornnm, e zbo do Pkistnu neme.

Firm pak poslalo esk ministerstvo prmyslu a obchodu dopis, podle kterho toto zbo nesm bt vyveno z EU, protoe je mon jej vyut pi vrob zbran. Jednatelka spolenosti pak podala o vvozn povolen, ale nepokala na rozhodnut a na zatku roku 2019 se hlavice pokusila z EU dostat pes pstav ve Slovinsku.

I tento pokus celnci zastavili, zbo vrtili do eska a nahlsili to eskm adm. Pkistn disponuje jadernmi zbranmi a m za sebou historii politickho nsil a vyhrocench spor s jinou jadernou mocnost, sousedn Indi.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.