Veronika vdycky touila t na vesnici. Kdy jim tedy ddeek nabdl, aby si na jeho zahrad postavili dm, mlad manel byli hned pro.

Kryt terasa kolem domu nabz ochranu ped detm i sluncem.

Bylo to sice hodn velk rozhodnut, jsem jedin z rodiny, kdo odeel na vesnici a znamenalo to pro ns velkou zmnu, ale te jsme nadeni. Je tu hodn rodn pda, kter se dobe obhospodauje a my se rozhodli tu pstovat ve potebn pro rodinu, vyprv Veronika.

Vzrostl zahrada nabdla hodn monost

Stavebn pozemek, na kterm dm stoj, m tm 4000 m2. Jde o starou zahradu se vzrostlmi stromy. Stavba tak vyrostla u v hotov zahrad, v n se pouze vykcelo pr starch strom a provedly se men pravy.

Dky velikosti zahrady si mohli majitel dopt velk prosklen plochy, ani by pili o soukrom.

Velikost pozemku byla pi stavb roubenky obrovskou vhodou. Majitelm to poskytovalo spoustu monost, nebyli nijak omezeni prostorem a zrove zskali dostatek soukrom. Mohli si tedy dovolit postavit pzemn bungalov s velkmi okny a otevenou terasou.

Do finskho domku se okamit zamilovali

Pvodn chtli Veronika s Josefem postavit dm ve stylu klasick vesnick chalupy: devn, patrov, se sedlovou stechou. Dlouho hledali ten prav model, komunikovali s firmami, ale na nic, co by je opravdu zaujalo, nenarazili.

Nakonec zashl zase mj ddeek, pesnji jeden jeho znm, kter nm poslal odkaz na dm, kter stoj ve Finsku a o kterm byl lnek na iDNES.cz. Okamit se nm obma zalbil, a i kdy to bylo nco pln jinho, ne jsme pvodn hledali, rozhodli jsme se pro nj. Vechno na nm nm sedlo, interir, barvy, to, jak je minimalistick, ist a vzdun, k majitelka.

Obrtili se tedy na firmu Kontio, kter roubenku postavila, a bhem pr dn bylo rozhodnuto. Vychzeli z pvodnho modelu, pouze kvli orientaci do zahrady dispozici domu zrcadlov obrtili a msto sauny si vybrali druhou koupelnu. Ve ostatn zstalo stejn jako u finskho domku, majitelm se natolik lbil, e nemli potebu provdt vt zmny.

Ddeek jako psn stavbyvedouc

V kvtnu se dm zaal stavt, v z u rodina bydlela. Dal rok u byla hotov i zahrada.

Manel si devnou stavbu vybrali i kvli rychlosti vstavby. V kvtnu zaali stavt, za ti msce ve stlo a v z bydleli. Kontio zvldlo ve pesn podle plnu a Veronika s Josefem byli velmi spokojen.

Byla to skvl parta lid, pijeli a u se jelo, ve pardn odspalo, vechny problmy se okamit eily na mst a vechno dopadlo tak, jak mlo. My jsme byli na stavb kad den, chtli jsme si to zat, vidt, co se dje a jak ve probh. Nejsme ale natolik znal, abychom si stavbu sami dozorovali, vysvtluje Veronika.

Vnuinu stavbu si vzal na starosti ddeek, kter m bohat zkuenosti se stavbami. Kad den dochzel na probhajc stavbu a na ve dohlel. Sami majitel asto nevdli, jak se pi stavb rozhodnout, ale ddeek uml vdy poradit. Dky nmu se vyhnuli chybm, kter by mon kvli jejich nezkuenosti nastaly.

Inspirace skandinvskm designem

Spotebie jsou zabudovny v kuchyskm ostrvku.

Stejn jako u exteriru se manel nechali inspirovat finskm vzorem i u interiru. Lbila se jim istota, jednoduchost a vzdunost prostoru. Sami jsou ohledn barev hodn konzervativn, nejradji si vysta jenom s blou, ernou a edou, vraznm barvm se vyhbaj. Cel interir tak psob velmi minimalisticky.

Ze vstupn chodby se vchz pmo do velkho spoleenskho prostoru, kter propojuje kuchy, jdelnu a obvac pokoj. Kuchy je cel bl a na pn majitelky nejsou vidt dn spotebie. Ty jsou zabudovny v kuchyskm ostrvku. Velk jdeln stl pro osm lid pojme nejen celou tylennou rodinu, ale hrav usad i vt nvtvy.

Obvac pokoj nabz posezen u krbu na prostorn sedace. Krb je dostaten vkonn, aby v zim vytopil cel dm. Naproti sedace chyb klasick televize, stnu naopak pokrv rozmrn knihovna.

My jsme televizi nikdy nemli, nechyb nm, naopak nm jej absence pin do ivota dal rozmr, pijde mi, e mme vc asu na sebe a ivot v dom si vc uvme, k Veronika.

K velkmu stolu se vejde cel rodina i s hosty.

A dodv: Manel je vaza knih, mme tedy spoustu knih a dobr knihovna je pro ns velmi dleit. Krom spoleenskho prostoru jsou v dom jet lonice rodi, dtsk pokoj, pokoj pro hosty a dv koupelny.

Klid a pohoda

Dm a pedevm msto, na kterm stoj, pinesl do ivota cel rodiny obrovskou pohodu. Podle slov Veroniky je to tak asn msto, e nepotebuj vbec nikam jezdit, maj pod co dlat a i dti maj stle spoustu mst a podnt ke hran.

Z domu jsou krsn vhledy a je radost si sednout rno za stl ke sndani a dvat se do okoln klidn krajiny. Zahrada je natolik rozshl, e jim pod dv dostatek prostoru ke tvoen a doplovn. Plnuj jet postavit dtem domeek na hran.

Dtsk pokoj je ve svtlch neutrlnch barvch.

Tak dm je ideln pro mal dti. Je pzemn, bez schod, s otevenmi prostory, po kterch se dva mal synov mou svobodn pohybovat. Devn dm a jeho okol tak tvo jeden velk rodinn prostor pln klidu.

Slovo dodavatele: Tento projekt byl opravdu uniktn ppad. Myslm si, e osvcen investor je snem kadho dodavatele. Neuviteln rychlost a energie, s jakou se cel rodina do projektu pustila, byla dechberouc. Ddeek Veroniky pesn vdl, co chce, ve, co jsme si ekli, vdy stoprocentn platilo a cel spoluprce byla tak pjemn, e na ni budu velmi dlouho vzpomnat. Po roce od zahjen stavby jsme se seli v dom s pjemnou majitelkou, dm byl vetn zahrady kompletn dokonen a dotaen.

Leteck pohled na dm a zahradu

Technick informace

Zastavn plocha: 142 m2

Uitn plocha: 127 m2

Terasy: 80 m2

Dispozice: 4+kk

Konstrukn systm: celorouben konstrukce Kontio SmartLog 205*275mm, vnitn pky sloupkov, izolace stechy mezi krokve

Zdroj energie / teplo: podlahov vytpn teplovodn, tepeln erpadlo, krbov kamna

Vtrn: pirozen okny

Projekt a nvrh domu: model Kontio Laaksolahti s individulnmi pravami

Realizace stavby: Finutea realizace

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.