Nevhal clit na city a dobrosrdenost lid, kdy napsal, e darovnm finannho obnosu pispj na dti nemocn rakovinou. K tomu jet zneuil logo Charity Psek. Pak k textu pidal kasiku a umstil ji na laviku ped nemocnin lkrnu. Budeme rdi za kadou pomoc dtem kter trp touhle hroznou nemoc a prv ty me pomoci, bylo tak napsan na papru u kasiky.

Podvodnk, kter tuto past v jihoeskm Psku nastrail, se ale penz nedok. Kasiky si vimla kolegyn, kdy la do lkrny, a tak m hned kontaktovala. My dnou takovou sbrku nepodme, proto jsem nsledn zavolal mstskou policii, kter si ppad pevzala, uvedl Dalibor Dvid, editel Charity Psek.

Ta pro jistotu informaci i s fotkou ihned tak vyvsila na sv facebookov strnky. Zprvu sdlely stovky lid. Takto Charita Psek pro potebn a nemocn finann prostedky opravdu nezskv! Falench kasiek me bt po Psku vce, pokud njakou takovou objevte, dejte nm prosm vdt, napsali jej zstupci na Facebooku s tm, a jsou obyvatel obezetn.

Ped lkrnou u kasika nen. Strnci ji jet v pondl odstranili. Pevezli jsme ji na sluebnu a pedme ji na mstsk ad, informoval Jaroslav Rapant, zstupce velitele pseck mstsk policie pro vnitn slubu. Zda u uvnit byly njak penze, neupesnil.

Strnci nicmn k ppadu zjiovali dal informace a ve zadokumentovali. Kdo ale falenou sbrku spustil, zatm nen jasn.

Pokud organizujeme veejnou sbrku v ulicch, tak je to napklad ta tkrlov. Pi n ale s kasikami chod kolednci. Pokud je kasika na njakm mst, je to samozejm po dohod, napklad v njakm obchodu, vysvtlil Dalibor Dvid.

Poznamenal, e se Charita Psek as od asu s pokusy o takov podvody setkv. Loni napklad nkdo zneuil prv Tkrlovou sbrku. Jin pachatel zase nekale vyuil letk Charity se skutenou sbrkou, kter upravil a umstil na nj jin slo tu. V tomto ppad u ale padlo trestn oznmen.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.