Trestn sthn bylo podmnn zastaveno se stanovenou zkuebn dobou v trvn osmncti msc. koda byla v celm rozsahu uhrazena a obvinn byla do t doby netrestanou bezhonnou osobou, uvedla Ridererov.

V zpise ze zasedn zastupitelstva je uvedeno, e Hyplerov loni v noru padlala fakturu, na kter uvedla sv slo tu a neoprvnn ji nechala proplatit na svj et. Toto opakovala v ervnu, kdy jako v pedchozm ppad nechala penze poslat na svj et.

Dohromady si nechala starostka poslat 105 000 korun, kter vrtila pot, co se ppadem zaala zabvat policie, uvd se v zpise. Na funkci starostky rezignovala v z. Obec nyn vede mstostarosta Pavel Krl.

Nov volby do zastupitelstva se budou konat 23. bezna, uvedla obec na webu.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.