Domy na kuch nokch vak navrhoval i Le Corbusier nebo sovtt konstruktivist. Mly bt ochranou ped chladem a vlhkost. Vysok podpry vytvely iluzi ltn nad zem. V Los Angeles nvtva nkterch z tchto dom me testovat ty, kte trp zvrat. Jejich majitel je vak povauj za mnohem mn hroziv a mrumilovnj, ne ukazuje hollywoodsk kinematografie.

Domy na kuch nokch ds i lkaj.

Budovy vystavn na vlnitch kopcch i na pobe ocenu nebojcn ukazuj sv zklady, jindy je zase decentn ukrvaj. Neboj se strmho ternu ani vky, aby svm majitelm nabdly maximum prostoru, pohodl i ojedinl vhledy.

Domy na klech maj jednoduch koncept: v podstat jde o krabice na thlch, kem vyztuench sloupech. Psob nesmrn dramaticky, protoe jsou vystavny pes strm srz nebo vzdoruj vlnm Pacifiku. Nejznmj budovy jsou ty, kter vynvaj z okraje horskch heben nad kaony a pobem ocenu.

Pro obyvatele bez strachu z vek nebo tsunami nabzej bjen posedy nad mstem i vhledy na nekonen mosk vlny. Jejich zdnliv nebezpenost z nich udlala tak filmov hvzdy, typicky len jako domovy problmovch du, napklad drogovho dealera ze snmku Smrtc zbra 2, nebo zvislho mue na hazardnch hrch v The Gambler i voyeuristickho Toma v Body Double.

Na stbrnm pltn v Hollywoodu navc slou domy na kuch nokch, neboli na sloupech, jako siln vizul v katastrofickch filmech, kdy se hrout kopce, voda zaplavuje obydl a je poteba myslet na zemtesen i konec svta.

Stavebn pedpisy dokzaly vc ne strach

Ve skutenosti byl trend stavby dom na sloupech v kopcch krtkodob, oproti vstavb podobnch konstrukc na pobe ocenu. Tady vak thl ku noky vystdaly mohutn elezobetonov sloupy.

U dom na kuch nokch se toti ukzalo, e por zespodu konstrukce me bt velk problm a nov stavebn pedpisy pro protiporn ochranu platn od roku 1966 zpsobily, e jejich vstavba se stala nemrn nkladnou.

Domy na kuch nokch ds i lkaj.

Pokud nebyly podlahov trmy pipevnn k zkladm, byly hodn zraniteln. Kdy sloupy a pn vztuhy dky prodnm podmnkm zakolsaly, podlahy klouzaly dopedu a dol ze svah.

Domy, dokonen v letech 1962 a 1966, vypadaj z ulice jako typick modern budovy poloviny minulho stolet s pevislmi plochmi stechami, tukovm anebo devnm obkladem s jednoduchmi okennmi otvory. Pohled z boku nebo pes Beverly Glen Canyon odhaluje, e se vtina kad budovy jakoby vzn ve vzduchu, podepen vysokmi, zkmi sloupy, kter se zdaj bt pli nedostaten na to, aby zvldly svj kol.

Budovy jsou jednopodlan, maj jednoduch obdlnkov pdorys, horizontln zvraznn a velk plochy oken. Dlouh balkon se thne po cel ce, aby poskytoval vhledy pro odvn a non mry pro ty, kte maj strach z vek nebo utonut v ocenu. Stavitel dnes proto radji vytvej kolem sloup siln zdi, kter se thnou a k zemi. Devn podpry nahradily hluboko zaputn elezobetonov piloty.

Stavba mezi drahmi sousedy

Umstn v prvotdnm sousedstv a obklopen nemovitostmi v hodnot 100 milion dolar stoj mimodn dm. Kombinuje nadasovou krsu deva, transparentnost skla a poskytuje vynikajc kulisu pro zobrazen souasnho umn. Je typickou ukzkou toho, jak skrt sloupy, na nich stavba stoj, aby zbyten nedsila nvtvnky i kolemjdouc.

Vchod z ulice sloupy, na nich dm stoj, skrv konstrukce s cihlovm obloenm.

Asymetrick velkoobjemov sten linie je zaputn do obvacho prostoru a nabz prostor ideln pro zbavu. Otevr se pmo do nov zrekonstruovanho soukromho dvora s baznem a vivkou. Blzkost prestin tvrti Holmby Hills zvyuje atraktivnost domu.

Budova o rozloze 440 m2 postaven v roce 1978 na pozemku 926 m2 m ve svm ele dv mohutn, peliv ukryt podpry. Stoj na nich ve tech patrech tyi lonice, pt koupelen, obvac pokoj a jdelna s barem, to ve na devnch a dladicovch podlahch. Patra jsou propojena vtahem vedoucm za vchodem do gare pro dv auta a dalmi parkovacmi msty pro tyi osobn vozidla.

Tragdie. Ale jen ve filmu

Obas kritikm tto architektury uniknou nkter zajmavosti. Jeden nedalek dm na chdch proil tu nejtemnj monost pro tyto domy, kdy se zhroutil na pltn v katastrofickm filmu Zemtesen z roku 1974. Budova byla tm rozdrcena bhem nhlho a neuviteln silnho pohybu zemsk kry. Jene to, co ve filmu podlehlo zkze, byl ve skutenosti model. Samotn dm dodnes stoj na Alta Mesa Drive. Film zskal specilnho Oscara za vizuln efekty.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.