V esku jmno Milana Pojatka, rozenho Uljaky, zarezonovalo v mdich poprv v roce 2011, kdy ho policist dopadli jako takzvanho divadelnho fantoma, kter si u znmch praskch scn objednval velk mnostv vstupenek za destky tisc korun, za n vak nezaplatil. Tehdy mu bylo 22 let.

Od t doby byl opakovan trestn za podvody, zpotku podmnkami, pozdji i vzenm. K Obvodnmu soudu pro Prahu 3 ho v pondl pivedla eskorta ve vzeskm mundru, momentln si toti odpykv trest ve vznici Jiice.

Aktuln projednvan obaloba vinila mue se esti zznamy v trestnm rejstku z nkolika dalch podvod, kterch se ml dopustit v obdob od ervence do z loskho roku, kdy ho zadrela policie.

Zadluen Pojatek postupoval tak, e si pod fiktivnmi jmny Max Underground, Jan Holub nebo Milan Jakub Brta objednval zbo i ubytovac sluby. Poslal falen doklad o zaplacen, zbo vyzvedl nebo pro nj nkoho poslal. V ppad ubytovn mnil po krtk dob msta.

Podle sttn zstupkyn si tmto zpsobem opatil loni v lt hodinky a znakov mobil dohromady za 45 tisc korun, zesilova a sluchtka za 36 tisc, objednal a nechal poslat do hotelu dv kytice za 10 tisc korun i ve 14 ppadech erpal ubytovac sluby, jejich hradu neml v plnu.

Rd bych vyuil institutu plnho doznn. Chci prohlsit vinu na vechny skutky, kter jsou mi kladeny za vinu v obalob. Staly se tak, jak jsou popsny, ekl Pojatek v jednac sni. Samosoudce Marek Bodlk jeho prohlen viny pijal.

Obhjce upozornil na znaleck posudek sexuologa Petra Weisse, kter lka vypracoval pro Obvodn soud pro Prahu 2. Tam se ped nkolika tdny eily jin Pojatkovy podvody.

Obalovan trp vraznou poruchou sexuln preference, parafili, a to atypickm sadomasochismem, kdy tato porucha podstatnou mrou sniovala jeho ovldac schopnosti. Vzhledem k pravdpodobnosti opakovn trestn innosti in tato porucha sexulnho zdrav obalovanho na svobod nebezpenm, mn Weiss. Zrove navrhoval, aby se recidivista podrobil stavn sexuologick lb.

Organismus m potebu adrenalinu. Jde o vrozenou poruchu. To puzen je natolik siln, e to nejde ovldnout, hjil se podobn Pojatek.

Obvodn soud pro Prahu 2 ho minul msc poslal do vzen na 18 msc, nadil mu stavn lbu a vyhotn z esk republiky na ti roky.

V pondl u soudu na Praze 3 se mu znovu omlouval a poukazoval na svou vrozenou deviaci.

Chtl bych jet jednou ct, e je mi tch skutk lto. Psal jsem pokozenm omluvn dopisy, kter jsem odeslal na nklady vznice. Jedin, co mi zbv, je lba, pak odjet na Slovensko a doufat, e se to nebude opakovat, e lba bude spn. Lky budu muset brt do konce ivota a nechci se vrtit k tomu, co bylo. Chtl bych tu kapitolu njak uzavt a zat znovu.

Premira soudce Bodlka

Soudce mu zpsnil ji uloen osmnctimsn trest o dalho pl roku. alobkyn navrhovala jet o dva msce vc, obhjce dal o uputn od potrestn.

Trest naven o est msc vystihuje jak trvn pchn trestn innosti, vi zpsoben kody i recidivu. Na druhou stranu je teba vzt v vahu, e pan obalovan dnes prohlsil vinu i to uloen ochrann len, vysvtlil Bodlk. Dva roky vzen jsou podle nj adekvtnm trestem.

Pojatek tak mus odkodnit ty, kter podvedl. Odsouzen mu i sttn zstupkyn verdikt pijali, je tak pravomocn. Slovka pitom ek jet dal vt soud na Praze 1.

Pro erstv jmenovanho soudce Marka Bodlka bylo dnen hlavn len premirou v ernm talru s fialovm lemem.

Bval f odboru zvan hospodsk a finann kriminality Vrchnho sttnho zastupitelstv v Praze byl jednm z kandidt do soudcovsk funkce u ped dvma lety. Tehdej prezident Milo Zeman ho vak jmenovat odmtl.

Zdvodnil to tm, e Bodlka dohnaly star hchy. Prask hrad uvedl, e rozhodnut ho nejmenovat soudcem souvis s kauzou CASA, v n byla obalovan bval ministryn obrany Vlasta Parkanov. Tuto kauzu vak nedozoroval Bodlk, ale jeho kolega Jan Kon.

Bodlk v minulosti zamtl prezidentv podnt na proven mon sabote pi Zemanov hospitalizaci v nemocnici v roce 2021. Jeho domovsk sttn zastupitelstv tak eilo ppady, kter se tkaly trestn innosti v Lesn sprv Lny. Bodlk v minulosti rovn kritizoval jednu z kontroverznch milost, kter udlil prezident Vclav Klaus.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.