Kamion pevejc 33 krav urench na chov z Dnska do Maarska havaroval ve stedu v noci ped druhou hodinou na 14,5. kilometru dlnice D8. Auto skonilo na boku mimo silnici. Nehoda se podle informac dopravn policie obela bez zrann lid. Nicmn dv krvy uhynuly a tet museli utratit, informoval tiskov mluv Sttn veterinrn sprvy (SVS) Petr Vorlek.

Veterini, kte na msto dorazili vedle sloek IZS, nadili jalovice z havarovanho auta neprodlen peloit. Zrove SVS nadila dopravci pevzt jalovice do blzkho vhodnho ustjen k podrobnj veterinrn prohldce. A pot ek zvata cesta do pvodnho cle v Maarsku.

Spolenost pro zvata, kter vede kampa za ukonen dlkovch zvecch transport, dala, aby jalovice byly doasn umstny v esku. Zvata, ta co peila, jsou zrann, v oku, v panice, vyerpan nemohou v takovm stavu pokraovat za pr hodin dl v cest. Pro jejich pln zotaven psychick i fyzick je poteba nkolik dn, ne by mla pokraovat dl do Maarska, uvedla organizace v prohlen.

Pekldka zaala kolem 7:30, zvata byla na boku nkolik hodin, jsou ve stresu, nkter mon uhynula, ekla dopoledne krajsk policejn mluv Barbora Schneeweissov.

Pozdji doplnila, e pekldka je komplikovan, zvata nechtj z nvsu ven. Vyproovat se mus jebem, tko odhadovat, na jakou dobu to bude, dodala. Hasii na sti X sdlili, e krvy jsou vyerpan a mus kadou postavit na nohy pomoc jebu. Pekldka zvat, kter mohla bt zpsobil pepravy, byla dokonena kolem 13. hodiny.

Mapy poskytuje © SHOCart a pispvatel OpenStreetMap. Spolenost SHOCart je tradin vydavatel turistickch a cykloturistickch map a atlas. Vce na www.shocart.cz

Nehoda dlnici zablokovala v obou smrech, okolo 8:30 pak byl zprovoznn sek smrem na Lovosice.

Dopravu policie odklnla z dlnice na soubnou silnici slo 608. Vozidla, kter stla u dopravn nehody v kolon byla za asistence policie otena, take vozidla jsou z dlnice pry, podotkla mluv.

Dopravu v rann pice podle Schneeweissov zkomplikovala jedna men nehoda dvou osobnch aut kolem 7:30 na objzdn trase u exitu 18.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.