Příprava a realizace archeoskanzenu je významným investičním počinem Jihočeského kraje. Poslední připravovanou etapou je výstavba návštěvnického a edukačního centra se související infrastrukturou.

Cílem je především snaha vybudovat v dojezdové vzdálenosti od krajského města volnočasový areál s výrazným vzdělávacím potenciálem a významným bonusem kulturněhistorického kontextu místa, které je tradičně vnímané jako pravděpodobné rodiště husitského válečníka Jana Žižky.

V roce 2017 oslovil investor předního českého odborníka na lidovou architekturu a historické konstrukce profesora Jiřího Škabradu. Ten připravil koncepci archeoskanzenu ve spolupráci s architektem Petrem Chotěborem, odborníkem na středověká feudální sídla.

Projektovou dokumentaci následně zpracoval ve spolupráci s profesorem Škabradou architekt Petr Dostál, který se zabývá rekonstrukcemi historických staveb. Začalo se stavět v květnu 2020 a nyní stojí všech čtrnáct objektů.

Nový areál v rodišti Jana Žižky z Trocnova představuje středověkou vesnici a prezentuje vzhled staveb a život na přelomu 14. a 15. století. Může se pochlubit velkým podílem ruční práce a uplatněním dobových technologií, především opracováním dřeva a tvorbou střech. Je rozdělený na dva prohlídkové okruhy.

První s názvem Zemanský dvorec představuje každodenní život níže postaveného urozence a jeho rodiny prostřednictvím obytného domu, sýpky, stáje, stodoly a dalších drobných staveb.

Venkovská osada pak ukazuje obydlí bezzemka, chalupníka i dvůr sedláka, tedy podobu typů vesnických staveb v předhusitském období, které doplňují další hospodářské objekty, štěpnice, zahrady, políčka a ohrady s hospodářskými zvířaty. Dotváří tak obraz středověkého venkova a jeho obyvatel.

Zdařilé rekonstrukce jsou k vidění na putovní výstavě Má vlast cestami proměn.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.