V knize Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself, kter vyla 23. ledna, Crystal Hefnerov uvedla, e k magntovi vzhlela. A kdy ji v roce 2008 poprv pozval do sv vily, mla za to, e se jedn o vrchol jej kariry.

kala jsem si, pni, kdy se mi prost bude lbit vechno, co se lb jemu, a budu dlat vechny vci, kter po mn chce, tak budu jeho favoritka. A taky jsem byla, ale prost jsem se v tom ztratila, napsala a piznala, e Hefnera sice milovala, ale nikdy do nj nebyla zamilovan. V poslednch letech slouila sp jako jeho peovatelka. Vypadalo to jako svt spchu a fantazie, ale muste spt s osmdestnkem. M to svou cenu. Vechno m svou cenu.

U pedtm j zaaly vadit jak nekonen verky, tak psn pravidla, kter museli vichni zajci dodrovat. N lak na nehty nemohl bt jin ne njak neutrln barvy, nesmly jsme nosit piercing v pupku, pr je to k, napsala bval playmate.

Za neupraven je Hefner povaoval i s lehkmi odrosty po obarven vlas na blond. Musela jsem je jt hned opt odbarvit, plilo m to a na hlav jsem mla puche, svila se. Ale z njakho dvodu jsem si myslela, e je to vechno normln a e to znamen bt v Hefovch och povaovna za krsnou.

asem se nectila dobe ani ve slavnm sdle. Moc se tam neuklz, je tam plse a po njak dob se mi zdlo, e je prost zchtral a nechutn, napsala s tm, e ptci v dom umrali zn, a to j pipadalo jako vhodn analogie i pro eny ijc v Playboy Mansion. Mm pocit, e jsem neustle breela kvli vemu a vem. Vechna ta zvata byla tak depresivn a vypadala smutn. Vechno to byla iluze. Ani nevm, jestli jsem byla astn, abych byla upmn.

I pesto se o Hugha Hefnera starala a do jeho smrti v z 2017. Hefner j na sklonku ivota pipomnal, e o nm i jeho impriu mus i po jeho skonu mluvit v superlativech. A modelka njak as jeho pn respektovala. Te se ale rozhodla popsat jejich souit svou vlastn optikou.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.