Krystyna Pyszkov vypadala na vyhlen a nezvykle klidn. Kdy u vyhlsili prvn vicemiss a m nevyhlsili, tak mi tak probhlo hlavou: Ty jo, j to asi fakt vyhraju! vzpomn.

Nebyl to pro ni blesk z istho nebe, jak by se mohlo zdt, protoe od zatku patila mezi favoritky a ostatn dvky ji tak braly. Myslm si, e soupeky urit ctily, e jsem siln konkurentka u od zatku, protoe u ped pjezdem m strnky predikovaly jako vtze. asto jsem se objevovala mezi tmi front runners (pedn kandidtky, pozn. red.) a kdy jsem piletla, tak jsem ctila, e nkter sleny m tam povauj za velkou konkurenci, popisuje.

Pprav vnovala na rozdl od jinch hodn asu. Na soutch se moc nesp, ale s tm jsem potala, take to m pln nepekvapilo. Ale bylo to mlo, tak tyi hodinky spnku denn, kdy se podailo. lovk me spt i dle, ale pro m bylo dleit rno vstt, bt pipraven, take jsem chodila spt mnohem pozdji ne vechny moje spolubydlc a vstvala jsem mnohem dve, vysvtluje nov Miss World.

Ped finle se dvky astn ady dlch sout. Je tam napklad sportovn sout, kde jsme se nauily tamn nrodn sport kriket. Pak multimdia. Je dleit, aby ta dvka njak komunikovala se svtem, aby v t organizaci vidli, e je schopn pedat to, co hls, i pes sociln st. Potom jsme mly Head-to-head challenge nebo YouTube purpose, kde jsme mly monost komunikovat o rznch problmech nebo socilnch projektech, popisuje Pyszkov.

V talentov sti jsem hrla na housle, na fltnu, take to jsem tak nacviovala na toto. A pak byla Topmodel challenge, kde se hodnot catwalk a to, jak dvka vypad na mole a pi njak show, vysvtlila eka, kter uspla v Topmodel challenge, vyhrla World Designer Best Award a dostala se do Top 10 Beauty with a Purpose, dky svm charitativnm projektm, kter vedla u dlouho ped Miss.

koly v Tanznii

Mm v Tanznii projekt, kde vzdlvme dti z neprivilegovanch rodin. Poskytujeme jim hodiny anglitiny, protoe prv vzdln je nco, co si myslm, e si zaslou kad dt. Je klem do svta, do lep budoucnosti, k lepmu uplatnn nebo k lepmu ivotnmu prosted, vysvtluje nov Miss World.

V Tanznii zajistila vzdln u 320 dtem a a je jako modelka zvyk na luxusn hotely, nezdrh se bydlet v Africe v buce bez tepl vody a elektiny.

Pro m nen nejdleitj bt v njakm hezkm hotelu. Pro m je dleit, e tam dlme nco smysluplnho. A na druhou stranu je taky pjemn, se odpojit troku od svta. Teba jak nebyla elektina, tak jsme se vichni seli vdy veer, povdali jsme si, lovk si etl knihy. Take je to i takhle moc hezk zkuenost, popisuje.

editelka Miss Czech Republic Tana Makarenko prv v jej charitativn prci, dokonal anglitin a skvlch komunikanch schopnostech vid to, co j zskalo korunku Miss World.

Pro Miss World je velmi dleit ena, kter je vyzrl, kter v, co chce, kter si opravdu stoj za svmi nzory, m za sebou kvalitn charitativn projekt, dl ho aktivn, dl ho od srdce, um krsn mluvit, protoe to je velmi dleit atribut eny, kter potom bude mt silnj hlas ve svt, vysvtluje Makarenko.

Krystyna m ndhernou anglitinu a netrp stresem, tud j nedl problm mluvit kdekoliv na jakkoliv mikrofon a dlat X rozhovor. Tm, e je j 25, tak u je velmi vyzrl a myslm si, e i oni v, e to zvldne, protoe dneska opravdu u to nen o tom, e se vybere mladik ena, kter nen jet pipravena na ten velk humbuk a mohla by to potom nst tce, dodv s tm, e hodn pomohl i fakt, e mla esk vprava hodn len vetn samotn editelky a svm dlem pispla i neekan nvtva ministra Lipavskho.

Nvtva pana ministra

To bylo docela nevedn zleitost, protoe mi napsal kamard, e se stalo nco s letadlem a e cestou z Japonska musel nouzov pistt v Bombaji. Zrovna v Bombaji, kde jsme my. A poslal mi na nj telefonn slo. A j samozejm, protoe chytnu vechny ance za paesy, jsem mu napsala na Whatsappu, jestli u m plny na dnen veer. Napsal: S m vm mohu pomoci? A j jsem ho pozvala na charitativn event, vysvtlila Makarenko.

Byla to jedna z vc, kter urit na Julii Morley, co je prezidentka Miss World, udlala velk dojem. Protoe j jsem ho potom vzala pedstavit. Vc vc dohromady hrlo svou roli, k Makarenko s tm, e teba jako jedin pinesli pan Morley na Den en kvtinu. Nkter sleny u chodily okolo a bylo vidt, e si mysl, e se tam mon troku sname njak vett do pzn Julii. Nicmn bylo prv i naopak krsn to, e i kdy to dvky vidly, tak potom pily a kaly mi: Tvoje Krystyna je moje favoritka, je ndhern, asn, pejeme j to, popsala Makarenko.

Finle bylo ale v ohroen, protoe Pyszkov trpla ten den horekou a musela se hodn pemhat, aby vbec vystoupila. ekla jsem si: Tak, te se vlastn uke, jestli jsem vn tak odoln a je to takov zkouka, jestli si to vn zasloum. Tak jsem si to kala v hlav, e to je ta ultimtn zkouka. A rozhodla jsem se, e budu bojovat do posledn chvle, co mi fyzick sly staily, take se to povedlo. Byla jsem moc rda, e i pesto, e jsem mla ten den horeky, nebylo mi vbec dobe, tak jsem to zvldla, popisuje svj triumf.

Prvn telefon s Kuchaovou

Prvn, komu Krystyna Pyszkov po svm vtzstv do eska volala, byla bval Miss World Taana Kuchaov. Vtinu rodiny tam toti mla rodaka z Tince s sebou. Piznm se, e Tatiana byla prvn, s km jsem telefonovala po vhe, protoe jsem od n mla asi tyi zmekan hovory. J jsem pvodn nemla ani telefon v ruce, pln jsem to vypustila a chtla jsem si prot ten moment. A asi po dvou, tech hodinch od to vtzstv jsem si vzala telefon. Vidla jsem zmekan hovory, volm j, ob dv jsme radost kiely do toho telefonu, prozradila.

Kuchaov byla vdy jej vzor a to, e se stala jej nsledovnic, je vc, ne si kdy vysnila. Bylo to mm snem. Kdy mi bylo sedm let, tak jsem sedla v obvku s maminkou, koukali jsme se na Miss a na spch Tany Kuchaov a tehdy mi tak problesklo v hlav: Ta ena je krsn, inspirativn, lb se mi, jak se vyjaduje, jak je, chtla bych bt jako ona. A pak vlastn o pr let pozdji m prv Tana korunovala Miss esk republiky u ns a netuila jsem, e budou jej nstupnic na svtov souti Miss World. A opravdu, kdy to km, tak mm hus ki, dodv Pyszkov.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.