Minul pondl jsem podstoupil operaci, abych se stal trochu vc strojem: Dostal jsem kardiostimultor, ekl Schwarzenegger ve svm podcastu Arnolds Pump Club s tm, e to nesdluje irok veejnosti, aby se snad njak chlubil.

U jen to, e jsem vm to vem ekl, je v rozporu s mou vchovou v Rakousku, kde nikdo nikdy nemluvil o zdravotnch problmech. Vechno, co se tkalo zdrav, se nechvalo pro sebe. Ale dostal jsem tolik zprv a e-mail od lid, kte se narodili s bikuspidln aortln chlopn jako j, a kaj mi, e jim povdn o mch operacch vmny chlopn dodalo odvahu a nadji, aby se vypodali se svou vlastn. Kdy tedy vm, e jt proti svmu tajnstkskmu instinktu a bt transparentn lidem pomh, jakou mm monost? pokraoval herec.

Pedevm chci, abyste vdli, e se mi da skvle! V pondl jsem podstoupil operaci a v ptek u jsem byl na velk ekologick akci se svou kamardkou a kolegyn, fitness bojovnic Jane Fondovou. Mimochodem, kdy mluvme o tom, e cvien je jedin kouzeln pilulka, kter zpomaluje strnut, podvejte se na Jane. Je o deset let star ne j, letos j bude sedmaosmdest let! Ale hlavn: nikoho by nenapadlo, e jsem tden zaal operac, sdlil s podkovnm lkam a sestrm Clevelandsk kliniky.

Jane Fondov (bezen 2024)

Kardiostimultor byl podle lka u nutn. Kvli jizv po pedchoz operaci mm nepravideln srden tep. Bylo to tak u nkolik let, take jsem zstal v kontaktu se svm lkaskm tmem a alespo jednou ron jsem ho osobn navtvil, abych se podrobil kompletn kontrole a zjistil, jak je na tom m srdce. Takov je ivot s vrozenm srdenm problmem. Ale neuslyte m stovat si, vzkzal Schwarzenegger, kter si v roce 2020 nechal v Clevelandu vymnit aortln chlope.

Dva roky pedtm podstoupil vmnu plicn chlopn, kterou mu zavedli v dubnu 2018 v Los Angeles.

Prvn vmnu vadn chlopn podstoupil u v roce 1997 v Mexiku. Lkai to sice nepovaovali tehdy za nezbytn nutn, ale Schwarzenegger se pro operaci rozhodl, dokud je jet mlad a s ohledem na to, e pozdji by byl zkrok stejn nutn.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.