Kdy tvrci serilu Zlat labu nabzeli Leon roli idovsk dvky Ester, mla se na obrazovce objevit krtce. Jenome poslze jej djovou linku rozili a hereka zila tstm.

Pesto se nechala ze tet srie vypsat a odletla do Los Angeles na dvoumsn kurz herectv pod vedenm Ivany Chubbuck. A vbec toho nelituje. Vm v osud. Kdy se to takhle selo, tak to tak asi mlo bt. Pro m to byly intenzivn msce, kter mi natolik otevely oi, e si nedoku pedstavit, e bych je vymnila za cokoliv. I kdy by se mi samozejm lbilo, kdyby produkce ekla: Leona odjd pry, pestvme toit Zlatou labu a pokme, a se vrt, ekla se smchem.

Leona Sklenikov v serilu Zlat labu (2023)

Za cestu, bydlen a hodiny vuky utratila nemal penze. Myslm si, e v tomhle vku pro m m jet smysl investovat do vzdln a roziovat si obzory. Natst jsem mla anci ped odletem ti msce v kuse pracovat na jednom projektu, take jsem si vydlala dost, abych si mohla toto dobrodrustv dovolit, k.

Nepoznala jsem rivalitu

Houevnatost a vytrvalost jsou asi jejmi nejsilnjmi strnkami. Kdy ji nevzali na DAMU, svho snu se nevzdala. Ctila jsem se, jako by mi nkdo podtrhl koberec pod nohama. Pitom se to stalo tolika skvlm hercm, e je na kolu napoprv nevzali. Ale kdy je vm osmnct, nedokete se na to dvat s nadhledem, mte pocit, e nastal konec svta, popisuje svoje pocity.

Ale u za pr dn jsem zaala pemlet jinak. ekla jsem si, co jinho krom herectv m jet bav? A vylo mi, e anglitina, kterou jsem vdycky s hranm chtla propojit. Tak jsem se pihlsila do Londna, abych se v n ve vech ohledech zdokonalila, prozradila.

Navtvovala The Actors Centre, kde si mohla sestavit studijn program podle svch pedstav. Bohuel, dnes u to msto funguje jenom jako divadlo. Ale tenkrt tam vyuovali profesoi z nejlepch britskch kol, napklad Terry Besson z Royal Academy of Dramatic Art. Ten m uil britsk dialekt, pilovala jsem s nm akcent. Zrove jsem si rozila obzory, poznala dal kulturu a jak to v hereck brani chod jinde, ekla hereka.

Nslednm vzdlvacm krokem bylo studium u Ivany Chubbuck, kter mimo jinch pracovala s Bradem Pittem, Charlize Theronovou a Halle Barry. Byla jsem z n unesen. Sama zanala jako hereka a te svoje znalosti pedv dl. Vytvoila techniku, dky kter se ve dvancti krocch naute, jak se co nejvc piblit postav, kterou ztvrujete, aby byla co nejautentitj. Napsala o tom i knihu, uvedla.

Kontakt na ni dostala od slovensk kolegyn, kter ije v Hollywoodu. Mm zkuenost, e mezi herci m generace pevld sp kamardsk atmosfra ne rivalita. Ale vdycky je to o konkrtnm lovku. Jak si to v sob nastavte, to potom vyzaujete. Kad by mohl zabednout do mylenek, e rol je mlo, reisr taky Zle jenom na vs, vysvtluje. Kdysi m oslovila mylenka, e pokud svka zapl dal svku, tak tm nepijde o svoje svtlo. U si nepamatuji, kde jsem na ni narazila, ale pijala jsem ji za svou.

I kdy moc asu na naten tet srie Zlat labut nemla, pece jenom by se v n mla objevit. U ovem pod svm umleckm jmnem Leona. Uvaovala jsem o zmn jmna u od dob studi v Londn a konen rozhodnut padlo te v Americe, kde je to u herc bn zleitost. Pijde mi, e Leona je dobrou a zajmavou mezinrodn volbou, dodala.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.