Vypad to, e jste pod v jednom kole. Chvilky jen tak pro sebe vm nechyb?
J jsem takhle astn, a njak ty chvilky pro sebe samozejm taky mm. Nejvc miluju ty s knkou. Zrovna se chystm na obshlou biografii Toyen, kterou jsem dostala od manela pod stromeek. Obecn m tyhle ivotopisn sgy bav Nedvno jsem teba doetla knihu o jinch malkch, sestrch Vlovch.

Vy sama njak spisovatelsk ambice nemte?
To urit ne! J bych mohla napsat leda kuchaku. (smch) To je samozejm vtip mj vztah k vaen je myslm veobecn znm. Ale spisovatele mm moc rda, nedvno jsme ve vkendov Sndani s Novou, kterou moderuji, mli teba Michala Viewegha nebo Alenu Morntajnovou, co m jako jejich tenku moc potilo. A kdysi, kdy jsem moderovala Sndani s Novou ped lety vidte, pachatel se vrtil po letech na stejn msto k nm do studia pan Moserov coby jeho pekladatelka dokonce pivedla Dicka Francise. Taky fantastick zitek.

Aktuln za sebou mte premiru pedstaven s nzvem Jen pravdu, drah, kter byla v Divadle Lucie Bl. Oddechla jste si, e mte zkouen za sebou?
To vte, e jo. Zkouen komedie je hodn specifick vc, protoe jejm elem je divky hlavn pobavit. A nam barometrem je divck smch. A ten samozejm pi zkouen v przdnm sle chyb, take mete jen odhadovat. Premira ale potvrdila, e je vechno sprvn. Podle reakc to divky moc bav.

Povedl se vm njak premirov renonc i takzvan hereck palma neboli vpadek textu?
To ani ne, ale povedl se nm takov men frek. Nsledujc den jsme hrli pro editelstv silnic a dlnic a Honza ensk v zvru, kdy jakoby odchz, najednou ekl: Jdu, vzal jsem msto editele silnic a dlnic. A j na to zareagovala vtou: A bere si s sebou i jejich tiskovho mluvho? Ten byl v sle. Umte si pestavit, jak na tohle pak obecenstvo reagovalo. Tohle mme rdi.

Jan ensk a Dana Morvkov v pedstaven Jen pravdu, drah

Jan ensk je vbec s vam profesnm ivotem hodn spjat.
A nejen s nm. Panuje mezi nmi opravdov ptelstv, dky nmu vm, e ptelstv mezi muem a enou je opravdu mon. S Honzou pracuju, hraju, moderuju a obas si s nm na plesech, co moderujeme, i zatanm. A s manelem dlm ty ostatn vci. (smch)

Dky studiu vaeho syna Petra asto pobvte v Anglii. Kdy jste tam byli naposledy?
Naposledy jsme tam byli v lednu na jeho magistersk promoci a bylo to v souvislosti s nm opravdu naposledy, protoe Petr studia tmto dokonil. Anglii milujeme, v Londn vdy navtvme i njakou kulturn udlost, co te byl balet Manon, ze kterho jsme byli opravdu naden. Vechny muzikly jsme toti v Londn asi u vidli, tak te budeme chodit na klasiku, balety a opery.

Probhly i njak nkupy na legendrn Regent shopping Street?
Letos jsem si nekoupila na rozdl od mch Petr vbec nic. Oni to se mnou toti pkn um. Kdykoli mm tendenci si zkouet njak nov obleen, eknou mi: Ale to u doma m, a lep! A je to. (smch) Kdy u jsme ale u toho obleen, do Londna se s v souvislosti s nm vydm brzy znovu. Jsem eskou ambasadorkou legendrn britsk znaky Marks & Spencer a budeme tam fotit novou kolekci.

Dana Mor

Mte rda focen?
V zsad ano, pravideln teba u deset let dlme nov fotky ke kolekcm kabelek, kter spolunavrhuji pro eskou znaku Elega, take je to poteba. I kdy nevm, jak to bude v budoucnu. S pchodem uml inteligence do vech obor se bude mon i toto mnit jednodue vs pevlknou v potai, jako my jsme si kdysi coby mal holky vystihovaly podle natitnch vzor aty na paprov panenky, vdy je na tu nahou panenku piloily, vzadu zahnuly takov paprov hky a bylo to. Takov uml inteligence v plenkch. (smch)

Vae fotografie mohou fanouci obdivovat zejmna na socilnch stch, kde mte hodn sledujcch. Jak se ctte v roli influencerky?
Takhle bych se nenazvala, ale musm podkovat za to, jak skvl je ta moje komunita. Dmy za mnou chod po pedstavench a fot se se mnou i s kabelkami, kter samozejm na svch stch propaguji stejn jako sv pedstaven, naten i jin aktivity. Beru to jako takov svj vlastn denk, kde si pi, co chci a co mm rda, nemusm se trpit s njakmi hanlivostmi i zlmi komenti.

Jak vnmte dnen dobu?
Sloit. Za doby covidu, kter byla sama o sob velice tk a pro mnoh tragick, byla paradoxn jedin pozitivn vc: soudrnost a solidarita. To bylo fantastick. Nkam se to ale vytratilo, spolenost je rozdlen a mn je z toho smutno. ivot je tak krtk a my eme nesmysly, msto abychom si vili veho toho, co mme. Obas se setkm s postienmi lidmi, s lidmi s nelehkm osudem, a to je pro m obrovsky inspirujc. Snam se brt vci s nadhledem, nefukat, ale bt vdn. Je opravdu za co. Mimochodem, dky pedstaven Berlin Berlin, kter hrajeme v Divadle bez zbradl a kde jsem agentkou nkdej komunistick Stasi, jsem si zase uvdomila, v jak vlastn ijeme asn, svobodn dob.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.