Letla jsem tehdy na dovolenou s kamardkou z Berlna. Byly jsme Michalovi pedstaven, protoe letl jako druh pilot. Pili ns s kolegou pozdravit na letiti a my jsme na nm mohly oi nechat. Stran mu to seklo, a kdy odeli, podvali jsme se na sebe s kamardkou a udlaly jsme pochvaln: Hmm! V uniform mu to neuviteln sluelo. Musm ct, e to byl fakt fek, vzpomnala Helena Vondrkov bhem rozhovoru v poadu STAR STORY na KU.

Na letiti to bylo jen krtk setkn, pak jsme se dlouho nevidli. A pozdji. Byl lenem sportovnho spolku Amfora a j jsem dostala od jeho prezidenta Petra Salavy nabdku, abych se tak stala estnou vykopvkou, jak my kme. Tam jsme se poznali znovu, odjeli jsme spolen vichni na Bali a tam m nabalil, popisuje se smchem.

Roku 1983 se Helena Vondrkov provdala za nmeckho muzikanta Helmuta Sickela a setrvala s nm v manelstv do roku 2001. V roce 2003 se pak na Karltejn provdala za podnikatele Martina Michala.

Helena Vondrkov a Martin Michal pl roku ped svatbou (15. z 2002)

S manelem jsme spolu u jedenadvacet let, ale tyiadvacet rok se znme. Kdysi jsem se ptala dokonce i kyvadlka, jestli si ho mm vzt. To m nauila maminka. pln to vidm jako dnes, bylo to v koupeln, kdy m lil a esal vizista Zdenda Fencl. Zaalo se to krsn toit dokoleka, jako e ano. Tak jsem si ekla, jdu do toho a nic m nezastav, smje se.

Bhem rozhovoru byla e tak o lnku na iDNES.cz o nejoblbenjch psch rasch v esku. J sama mm dv oblben. Kdysi na zatku to byl kokrpanl a po nm u mm te tvrtho nmeckho ovka. Kdy jsem byla mal, mli jsme tak velmi temperamentnho foxterira, vzpomn.

V den svch 77. narozenin, 24. ervna 2024, vystoup Helena Vondrkov v prask O2 aren. Oslavu si spolu se svmi fanouky zopakuje nsledujc i den, 25. ervna. Prvn show si divci budou moci ut na ploe uren k stn, pidan koncert pak na ploe uren k sezen.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.