Americk modertorka Oprah Winfreyov, kter se narodila 29. ledna 1954, se vypracovala mezi nejvlivnj osobnosti svta mdi. V jejch poadech se svtov celebrity nevhaj svovat s nejintimnjmi problmy.

Napklad cyklista Lance Armstrong se prv u Oprah u jej kestn jmno je znaka v roce 2013 piznal k tomu, e si pomohl dopingem ke vem triumfm na Tour de France. V beznu 2021 pak vzbudil velk rozruch rozhovor s britskm princem Harrym a jeho manelkou Meghan o jejich vztahu s krlovskou rodinou.

Winfreyov se narodila v chudch pomrech. Nejdv ji vychovvala babika, pak do trncti let ila u matky, kter ale zavrala oi nad jejm zneuvnm. Za tky z domova byla odsouzena do vzen pro mladistv. Nakonec ji vak poslali k otci, kam dorazila thotn a pr msc pot potratila.

Zpvaka Adele pi rozhovoru s modertorkou Oprah Winfreyovou (11. listopadu 2021)

Otec vyznval tvrdou disciplnu a specifick zpsoby vzdlvn. Kad tden jsem napklad musela pest jednu knihu a napsat o n rozbor, vzpomnala. V devatencti letech se Oprah stala nejmlad a tak prvn ernoskou enou, kter etla zprvy na nashvillsk televizn stanici.

Na univerzit vystudovala obory jazyk a komunikace a dramatick umn. V lednu 1984 zaala moderovat chicagskou talkshow AM Chicago, ji bhem jednoho roku promnila v nejsledovanj poad ve mst. Pod novm nzvem The Oprah Winfrey Show se pak zaal v z 1986 vyslat po celch Spojench sttech a brzy se stal velmi spnm. Krom divk ho zhy zaaly vyhledvat i celebrity. K Winfreyov, kter je navc populrnj ne ada z nich, maj dvru a asto j svuj exkluzivn informace.

Zpvk Michael Jackson prv v jej talk show v roce 1993 odhalil, e trp nemoc zpsobujc blednut jeho pokoky. Herec Tom Cruise zase v roce 2005 velmi nadenm zpsobem, kter byl pozdji asto parodovn, mluvil o sv lsce k mnohem mlad herece Katie Holmesov.

Ve svm poadu vak Oprah otevrala i tmata, kter byla a dosud zcela tabu, jako byly incest, znsilnn, sexuln zneuvn nebo deprese. Za dvacet pt let vysln se jej show stala mstem, kde se objevovali nejvt celebrity i politici. Kdo ze slavnch v Americe v show nebyl, jako by neexistoval.

Obrovsk popularita energick modertorky je pedevm dsledkem toho, e divci ji miluj a povauj ji za jednu z nich. Sv hosty, slavn, mocn i docela obyejn, doke pimt k emocm a k tomu, aby se ze svch problm vypovdali. A nestyd se ani za slzy.

Oprah la pkladem, kdy zmnila sv mindrky, zkosti a nespchy. Nevynechala ani ern mry z dtstv, kdy byla pbuznmi znsilovna a bita. Velk spch mly i jej osobn rady ke shazovn nadvhy.

Jej slavn show sice skonila u v kvtnu 2011, Oprah ale stle moderuje a m nepopirateln vliv i na politiku. Ped lety napklad vrazn podporovala Baracka Obamu v jeho kampani ped prezidentskmi volbami.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.