Potkali jsme se na akci Playboye. Kdy jste poprv piel do kontaktu s tmto pnskm magaznem?
(smch) V jedencti, dvancti, tincti letech? Nco takovho, si myslm. Prohledv skn rodi a obas tam na tebe nco vybafne. A Playboy? Musm ct, e m zaujal a vydrel jsem u nj a dote.

Jak vs z vaeho pohledu fightera vnm esk veejnost? V, e u jste nad levelem Karlose Vmoly?
Sportovn jsem na vym levelu ne Karel, ale spoleensky? To si nemyslm. A hlavn o to ani nestojm, musm ct.

Take jste lovk, kter nem zapoteb bulvrn ardu a novine kolem?
Obas si uvm takovhle akce, to je super bonus. Ale na druhou stranu mm rd svoje soukrom a opravdu mi nen pjemn, kdy m lid poznvaj na ulici, kdy jdu teba s malou dcerou. Je to odvrcen strana toho, bt znm.

MMA zpasnk Patrik Kincl a jeho manelka Pavla Kinclov (2024)

Jak balancujete rodinn ivot s nronm sportem?
Je to striktn program. Mm to rozdlen. Jsou trninky, pak je rodina. Odstihl jsem vechny konky. Obas si nkam vyjedeme s manelkou, kdy nm tchyn pohld malou, abychom si taky uili sami sebe. Ale km, vechny konky ly stranou a mj ivot je bu trnink, nebo rodina.

Kdy mte ped sebou dleit zpas, kolik asu o samot potebujete na ppravu a koncentraci?
Kdy mm ppravu, myslm si, e tak msc ped zpasem jsem opravdu jen zavenej ve svm tunelu. Jedu si a doma dlm opravdu jenom to nejnutnj. Nedle mm vyhrazen pro rodinu a kdy najdu chvilku, tak se snam co nejvce vnovat rodin. Ale jinak je to opravdu hodn o pprav a fokusu na ten trnink.

Mte njak rituly, tkajc se nejen obdob ped zpasem?
J mm rd bhem pprav a vlastn i mimo n, kdy si rozjedu njak seril a sleduji ho ped spanm. Mm erven brle, kter blokuj modr svtlo a jak na m jde nava, tak vypnm. Takhle jsem projel nedvno vechny srie serilu M.A.S.H. Objevuji rzn serily z mld a bav m to.

Mlokdo to pozn, ale fanouci fighter vd, e za spn skre me to, e jejich oblben fighter nem zdeformovan ui. Kolikrt jste si musel jehlami nechat vytahovat krev z u?
Ze zatku jsem to ml dobr, e se mi to neudlalo. Pak pilo obdob, kdy se mi ui a chrupavky lmaly. Vytahoval jsem to teba desetkrt. A od t doby mm klid. Je to troku poznat, ale vid to opravdu jen ten, kdo se v tom vyzn. Nemm ty ui tak hrozn, jak spousta ostatnch kluk.

Myslte si, e je to teba takov mal npovda pro szejc? Neszet na ty, co maj hodn opuchl ui? (smch)
(smch) Me bt, e vtinou to jsou zemai. I kdy MMA u se posunulo do t komplexn roviny, take to je otzka… Je v tom i genetika. Nkomu se to lme jednodue a natk to. Ale zrove u to nevdm v gymech tak asto. Styl zpasen se zmnil. Kontakt s oima u nen takov jako dv.

Za krsn vtzstv pichz kolikrt i krsn odmny. Co si za n rd dopejete?
Nemm to nastaven na materiln vci. Hrozn rd si uvm klidu po t nron pprav, kdy je opravdu kad den rozfzovan a musm si vit jdlo na gramy. Pak, kdy odzpasm, tak najednou nic nemusm. Mm takov vakuum, opravdu przdno… A ten pocit se snam udret co nejdle. Vtinou to je tak jeden cel den, e je lovk fakt pln przdnej. O niem nepeml, jenom chce bt se svmi blzkmi a njak si ut ten klid. To je na tom to nejlep.

Patrik Kincl obhjil ps ampiona stedn vhy Oktagonu.

Pemlte nkdy o tom, e jste momentln na vrcholu kariry? Uvte si ten moment?
Jestli si ho uvm? Rozhodn si to uvdomuji. Taky u nejsem nejmlad. Take si myslm, e u nabhm do njak clov rovinky. Ale pokud vydr zdrav, tak si myslm, e jet pr dobrch zpas ped sebou mm.

Nastavil jste si v hlav njak konkrtn vk, kdy byste toho rd nechal?
Ml jsem to tak. Kolem tictky jsem si ekl, e tak do ptaticeti, estaticeti a pak konm. To jsem pehodnotil, protoe se to bl. (smch) Pehodil jsem to na to, e dokud m ten sport bude naplovat tak jako te a pokud mi vydr zdrav, tak budu zpasit. Do t doby, dokud mi to bude dvat smysl.

Jarda Jgr svho oboru nebudete?
J doufm, e ne, doufm, e ne! To je len. Je to blzen. Na jednu stranu se mi to lb, ale pro sebe bych to pln chtl.

Sledujete i jin sporty ne MMA?
Jenom tam, kde nkoho znm, se obas kouknu. Ale hlavn na vsledky, protoe tam je asto asov posun. Koukm teba na Filipa Hronka, kter to mast na led za Vancouver. Te se mu da, mm z nj radost. Kdy je tady na lto, jdeme spolu zatrnovat. Jeho sleduji rd.

Kdy se vrtme k prty, na kter te jsme. Mte striktn ivotosprvu. Kolik si dovolte skleniek?
J jsem abstinent, take dnou.

A kdy dojde na fast food, je tam njak vae slabost?
Fast food u jsem neml dlouho. Ten jsem si s novm rokem zakzal. Stejn tak i sladk. Ale te mimo ppravu na zpas nejsem njak extra vybrav.

Jak menu funguje na vysekan vyrsovan bicho?
Vajka. Vajka a dobrej sport. Vysekan bicho se dl v kuchyni. To znamen, mt pehled o tom, jak mm vdej a hlavn jak mm pjem.

Co tlu nejvce kod?
Cukr. Moc cukru a prmyslov zpracovan potraviny, kter se na ns val ze vech stran. To je opravdu pr*er. Vyhbejte se tomu.

A vm bude edest, vidte se na vlastn farm? Slepiky, krva, prase?
Chpu to jako nadszku, ale opravdu by se mi to lbilo! J jsem kluk z vesnice. Mj pradda ml velk statek. Obas mi ujedou mylenky do sn, e bych to tam prost jel, ml bych njak dobytek, krvy, slepice A takovouhle njakou, v uvozovkch farmu. Myslm si, e k tomu nedojde. Je to velk ehole. Vm, e pradda byl znienej. Ale byl by to sen. Nebo jinak. Dejte mi lidi a j to udlm! (smch)

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.