Kdy byla z rakve zesnul krlovny Albty II. naposledy obadn sejmuta imperiln koruna, m byla stvrzena krlovnina smrt, princezna Anna v tu chvli zavala smen pocity. Je to mon zvltn, ale v tu chvli jako bych poctila levu. e u je hotovo, e ta zodpovdnost byla pedna dl, vzpomnala jedin sestra souasnho krle.

Po cel ivot mla se svou matkou velice blzk vztah, a tak byla jednou z mla, kter se krlovna obas svovala se svmi pocity. Mm za to, e v jednu chvli mla za to, e kdy ume na zmku Balmoral, bude to pro vechny t잚. A my se ji snaili pesvdit, e podle toho by se rozhodovat nemla, prozradila princezna.

Mnoz naopak vyjdili nzor, e msto krlovnina mrt je phodn tomu, e skotskou vrchovinu mla cel ivot ve velk lsce. Kdy ji krtce ped smrt navtvil doktor Greenshields z angliknsk crkve, ekla mu pr, e tento pobyt na Balmoralu j psob velk poten a klid.

Princezna Anna prozradila, e jej ptomnost na Balmoralu bhem krlovniny smrti je pouh shoda okolnost. Na zmku se chtla pouze zastavit cestou na zpadn pobe Skotska. Nicmn prv ona na dost sv matky doprovzela rakev s ostatky na cest do Londna.

Dokument v koprodukci se studiem Oxford Films napsal jeden z pednch expert na krlovskou rodinu Robert Hardman. Princezna Anna v nm uvd, e pestoe se jej bratr na roli krle pipravoval cel ivot, ani tak se na ni nectil pln pipraven.

Na druhou stranu vak vyjdila podporu sv vagrov Camille, kter mla v och veejnosti jakoto nemanelsk a rozveden partnerka prince Charlese dlouho rozporuplnou povst. A u jsme se vdaly nebo ne, znme se mnoho let, uvedla. To, jak chpe svou roli a sv psoben na krle, je naprosto mimodn. Nenarodila se sice s pirozenm talentem, ale dl to opravdu dobe.

SPECIL

Britsk krlovsk rodina

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.