Sofii nestabiln prosted, v nm vyrstala, poznamenalo. Mla rda oba rodie. Po po matce zddila sklony k herectv, po otci, novini Ondeji Hppnerovi, schopnost formulovat mylenky.

Se svmi nejlepmi kamardkami Rozli a Josefnou Prachaovmi napsala hru Vina vna, kterou hraj v Divadle v Celetn, a te p dal. Hodn prce udlaly v Chorvatsku, kde spolen toily pro Primu seril Le na pli. Byly jsme tam msc a pl v kuse a kdy byl voln as, lehly jsme si na pl a dvaly to dohromady, k Sofie. Pracovn nzev je Fragmenty a bude o sedmi smrtelnch hch, kterch se lidi dopoutj.

Sofie Hppnerov (Praha, 25. bezna 2024)

Rzu a Pepinu Prachaovy povauje skoro za rodn sestry. A jejich maminku Lindu Rybovou za dleitho lovka ve svm ivot. Znme se od mho narozen, protoe mma se se s Lindou kamard, chodily spolu do koly, vysvtluje. Stran si rozumme a dobe doplujeme.

Sama za svj nejvt hch povauje problm se sebeovldnm. Jsem trochu od rny, temperamentn a impulzivn. U lid s tm narm, hlavn maminka je z toho mimo, piznv.

A pidv dal okujc informaci. Pu si te monodrama, ve kterm chci i hrt. Inspiraci beru z vlastnho ivota. Je to nron psan, ale je to pro m trochu lebn proces. Jmenuje se Nemoce a bude to fakt siln, slibuje. Odr se tam moje zkuenosti z dtstv, kter m poznamenalo. Diagnostikovali mi hranin poruchu osobnosti, anorexii a bulimii. Jsem te po tmsn psychiatrick lb a tohle je prvn tden, kdy jsem zase venku a rozkoukvm se.

Momentln studuje Sofie konzervato, ale uvauje, e dl by la sp na reii nebo scenristiku. Psan je mi bli. Kdy tta umral, ekl mi, a dl pu. etl pedtm njak moje povdky a lbily se mu. Tak se snam, prozradila.

Seril Le na pli se odehrv v Chorvatsku, kde hledaj kryt ped mafinskm bossem ti kamardi. Azyl najdou v hotelu, kde se vydvaj za barmany. Tam se potkaj se temi dvkami, kter hraj sestry Prachaovy a Sofie a ty zcela zmn jejich plny.

Seberte sout

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.