Herectv se Shatner vnuje od esti let. Moje chyba nebo vhoda je, e jsem nepemlel o tom, jestli mi herectv vynese dost penz na ivobyt, k o sob.

I pesto se ale v dosplosti uchytil a stal se z nj jeden z pednch americkch herc. V polovin 60. let pak pila nabdka do serilu Star Trek. Finann jistotu pr ale nepinesla. Jako u kadho jinho serilu hrozilo jeho zruen. Navc jsme nebyli nijak velkolep placeni, dokonce ani na tehdej pomry.

Take kdy Star Trek po tech letech zruili, neml jsem dn penze a byl jsem rozveden. Sestavil jsem letn divadeln program a objdl s nm USA. Udroval jsem se pi ivot tm, e jsem byl na jeviti a vydlval jsem si tak akort na ivobyt, ekl.

Shatner se nicmn z tiv finann situace dostal – tvrd, e byl vdy etiv a uml sv penze dobe investovat.

Vdycky jsem byl spoiv lovk a nechtl jsem moc utrcet. Postupn jsem se dostal do bodu, kdy jsem si kal, e se nemusm starat o penze z roku na rok. Finann nejspnj pro m byla doba, kdy jsem v 80. letech hrl TJ Hookera, svil se.

I kdy brzy oslav 93. narozeniny, novm zitkm se nebrn. V roce 2021 se s multimiliardem Jeffem Bezosem podval do vesmru. Sv zitky pak popsal v memorech s nzvem Boldly Go, kter vyly o rok pozdji.

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.