Ped novini se 75let monarcha v doprovodu sv eny Camilly ukzal jen na chvli, piem s mdii nemluvil. Buckinghamsk palc uvedl, e bude nsledovat fze soukromho zotavovn, podrobnosti o krlov zdravotnm stavu neposkytl.

V nemocnici London Clinic byl od ptku, kdy podstoupil zkrok kvli zbytnn prostaty. Karlovi, kter nastoupil na trn ped 16 msci, lkai nezhoubn onemocnn diagnostikovali 17. ledna pot, co se u nj objevily ble nespecifikovan pznaky. Krl se rozhodl oznmit zkrok s pedstihem ve snaze povzbudit ostatn mue, aby si nechali vyetit prostatu v souladu s doporuenmi zdravotnk.

Princezna Kate byla v nemocnici od 16. ledna. Jej tm z Kensingtonskho palce oznmil, e manelka nslednka trnu prince Williama se tm dva tdny po plnovanm zkroku zotavuje dobe.

Princezna byla pevezena do rodinnho sdla ve Windsoru. Podrobnosti o operaci krlovsk rodina nezveejnila, po prvotn zprv se vak objevily neoficiln informace, e dvodem hospitalizace nebyla rakovina.

Na plnou rekonvalescenci bude Kate podle mdi potebovat nkolik msc. Oekv se, e se ke svm povinnostem spojenm s postavenm v krlovsk rodin vrt nejdve v dubnu po Velikonocch.

Princ a princezna chtj vyjdit obrovsk podkovn celmu tmu London Clinic, zejmna specializovanmu personlu za poskytnutou pi, uvedl Kensingtonsk palc.

SPECIL

Britsk krlovsk rodina

Podíl.
2024 © Network Today. All Rights Reserved.